Ανακατασκευή σε Fuso Canter 4x4

Ανακαλύψτε τη διαδικασία ανακατασκευής – βελτίωσης από γνωστή εταιρεία ειδικών κατασκευών αμαξωμάτων, σε ένα Mitsubishi Fuso Canter 4x4 Rexter PFAU.

 
Η κιβωτάμαξα του οχήματος με υδραυλική ανατροπή ελαφρού τύπου από χαλύβδινο έλασμα. Στηρίζεται στο πλαίσιο μέσω ψευδό-πλαισίου με όλες τις πόρτες να είναι σπαστές / αφαιρετές.
Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία, σε συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του οχήματος. Όλα τα οχήματα ολοκληρώνονται σύμφωνα με την οδηγία 2007/46 ΕΕ.
Ας δούμε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης κατασκευής αναλυτικά:

Ψευδοπλαίσιο: Επάνω στο πλαίσιο του οχήματος και σε όλο το μήκος του προσαρμόζεται ενισχυτικό ψευδοπλαίσιο απο RSt37,2  διαμορφωμένα χαλυβδο-ελάσματα 5 mm διαστάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης του αμαξώματος του κατασκευαστή του οχήματος.

Πάτωμα: Κόντρα πλακέ πάχους 25 mm και γαλβανισμένα χαλυβδο-ελάσματα RSt37,2 πάχους 2.5mm με εγκάρσιες διαδοκίδες απο διαμορφωμένα χαλυβδοελάσματα RSt37,2 4 mm.

Πλαϊνά: Σπαστά – αφαιρούμενα. Οι πλαϊνές πόρτες κατασκευάζονται απο προφίλ αλουμινίου 25mm. Ανοίγουν από πάνω προς τα κάτω και ασφαλίζουν στο πάνω μέρος με πίρους ασφαλειας.

Κολώνες: Σταθερές.

Παραπέτια: Πλαϊνά: Αφαιρούμενα. Κατασκευασμένα με κοίλες δοκούς 50x20mm πάχους 2mm.Πίσω: Σπαστή – αφαιρούμενη. Κατασκευασμένη με κοίλες δοκούς 50x20mm πάχους 2mm. Ανοίγει και ασφαλίζει στο πλάι.

Πόρτα: Η οπίσθια πόρτα κατασκευάζεται απο χαλυβδοελάσματα RSt37,2 πάχους 3mm και με κοίλες δοκούς 40x50mm πάχους 3mm. Ανοίγει από κάτω προς τα πάνω, απο πάνω προς τα κάτω, ασφαλίζει στο κάτω μέρος με γάντζους οι οποίοι ελέγχονται από χειρομοχλό
Έχει τη δυνατότητα συγκράτησης με αλυσίδα σε ανοικτή θέση.

Μετώπη: Κατασκευάζεται από διαμορφωμένα χαλυβδοελάσματα RSt37,2 πάχους 2.5mm, απο προφίλ αλουμινίου 25mm και διαθέτει προστατευτικό στέγαστρο.

Υδραυλικό σύστημα:
  • Πλήρες υδραυλικό σύστημα ικανό για την ανύψωση του φορτίου αυξημένου κατά 30%.
  • Τηλεσκοπικό υδραυλικό έμβολο τεσσάρων σταδίων
  • Βαλβίδες ασφαλείας.
  • Χειροκίνητη μηχανική ασφάλεια.
  • Υδραυλική αντλία και πλήρεις σωληνώσεις υδραυλικού κυκλώματος με ελαιοδοχείο.
  • Διακόπτης ελέγχου τοποθετημένος στο εσωτερικό στις καμπίνας.
Παρελκόμενα: Λασπωτήρες.
 
Πληροφορίες. Η κατασκευή είναι προιόν εργασίας της εταιρείας  «Α. Καραμάνης». Μιάς εταιρείας με τεχνογνωσία 4 δεκαετιών.  Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5751056.

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ