Ο μέσος όρος ηλικίας των επαγγελματιών οδηγών στην ΕΕ ανέρχεται στα 50 έτη ενώ, μόλις το 2% του συνόλου των οδηγών είναι γυναίκες!

«Απειλούμενο είδος» οι επαγγελματίες οδηγοί!

Τα 3,2 εκ. επαγγελματιών οδηγών στην ΕΕ για το 2015 είναι κατά 300.000 λιγότεροι σε σχέση με τα δεδομένα του 2008 ενώ, το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί εντυπωσιακά μέσα στην ερχόμενη 10ετία.

 
Όλα ανεξαιρέτως τα αντικείμενα που μας περιστοιχίζουν, κάποια στιγμή βρέθηκαν στο εσωτερικό ενός φορτηγού οχήματος. Τα φορτηγά αποτελούν το… κυκλοφορικό σύστημα όλων ανεξαιρέτως των εθνικών οικονομιών και οι οδικές μεταφορές γενικότερα είναι το πρώτο και το τελευταίο στάδιο κάθε ταξιδιού. Παρόλα αυτά, είναι σαφές πως σε παγκόσμιο επίπεδο αναδύεται ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα που δεν είναι άλλο από την –συνεχώς αυξανόμενη- οξεία έλλειψη σε επαγγελματίες οδηγούς. Μάλιστα, τα αποτελέσματα σχετικών μελετών έχουν καταστήσει σαφές πως το πρόβλημα αυτό δεν εστιάζεται μόνο στους οδηγούς φορτηγών και ελαφρών επαγγελματικών αλλά και στον κλάδο των οδικών επιβατικών μεταφορών, δηλαδή στους οδηγούς λεωφορείων όλων των τύπων (αστικών, τουριστικών κ.ά.). Προκειμένου να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των αιτιών που έχουν οδηγήσει στην –παγκόσμια- έλλειψη επαγγελματιών οδηγών και στην εξεύρεση τρόπων για να αντιστραφεί αυτή η τάση, η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU: International Road Transport Union) δημιούργησε μια ομάδα εργασίας που ανέλαβε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών της ήταν μια ενδελεχής έρευνα που αποτυπώνει ξεκάθαρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των επαγγελματιών οδηγών ενώ προτείνει και μέτρα / δράσεις που θα πρέπει να υιοθετηθούν στο πλαίσιο μιας μακρόχρονης στρατηγικής. Η έρευνα βασίστηκε ουσιαστικά σε τρεις διαφορετικά ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε επαγγελματίες οδηγούς από 10 διαφορετικές χώρες – μέλη της ΕΕ, σε μεταφορικές επιχειρήσεις από 19 κράτη και πολλαπλούς διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται με τις οδικές μεταφορές και το διεθνές εμπόριο γενικότερα. Όλα τα παραπάνω, συνοδεύτηκαν και από διάφορες έρευνες μέσω του διαδικτύου, σε ειδικά επιλεγμένο κοινό με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δεδομένα και αναλύσεις σε βάθος για την κατάσταση που επικρατεί σε πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Παράλληλα, στόχος της IRU είναι η συνέχιση της έρευνας και η επέκταση της σε περισσότερες αγορές, φυσικά και εκτός Ευρώπης, προκειμένου να αποτυπωθούν οι πτυχές και οι ιδιαιτερότητες του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Μερικές ιδιάζουσες πτυχές του προβλήματος
Αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας του IRU ερχόμαστε αντιμέτωποι και ορισμένα οξύμωρα όπως για παράδειγμα: l Παρά την σχετικά αρνητική εικόνα του επαγγέλματος, οι δείκτες ικανοποίησης για τους επαγγελματίες οδηγούς τείνουν να είναι υψηλοί. Συγκεκριμένα, μόλις το 20% των οδηγών που συμμετείχαν στην έρευνα είπαν πως δεν είναι ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους ενώ, το 50% τόνισε πως είναι «πολύ» ή «ιδιαίτερα ικανοποιημένοι». l Οι νέοι οδηγοί είναι γενικά πιο ευχαριστημένοι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία οδηγούς ωστόσο, ο μέσος όρος της ηλικίας των επαγγελματιών οδηγών αυξάνεται συνεχώς. 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ