Επιδοτήσεις ως 12.000 ευρώ για αγορά ηλεκτρικού Van από το νέο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

43.026 Επισκέψεις στο άρθρο
Επιδοτήσεις ως 12.000 ευρώ για αγορά ηλεκτρικού Van από το νέο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Επιδοτήσεις ως 12.000 ευρώ για αγορά ηλεκτρικού Van από το νέο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

- Ισχύει και για όσους ήδη παρήγγειλαν, από 1η Μαΐου
- Το νέο πρόγραμμα δίνει ως 8.000 ευρώ (ή 12 χιλ. αν η έδρα σας είναι σε νησί)
- Δίνει και 400 ευρώ για αγορά φορτιστή & 2.000 ευρώ για την απόσυρση παλαιού οχήματος