Τα Mercedes Arocs, Unimog & Zetros του στρατού!

Το ακατάβλητο Zetros είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις με δύο ή τρείς άξονες.

Το ακατάβλητο Zetros είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις με δύο ή τρείς άξονες.

Το εσωτερικό της καμπίνας είναι διακρίνεται για τη στιβαρότητα της κατασκευής.

Το εσωτερικό της καμπίνας είναι διακρίνεται για τη στιβαρότητα της κατασκευής.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις, είναι διαθέσιμες και ειδικές λύσεις όπως π.χ. η καταπακτή στην οροφή της καμπίνας.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις, είναι διαθέσιμες και ειδικές λύσεις όπως π.χ. η καταπακτή στην οροφή της καμπίνας.