Οδηγούμε το νέο Volkswagen Caddy Van 2,0 102hp

Στις κανονικές εκδόσεις του νέου Caddy Van, ο χώρος φόρτωσης έχει μήκος έως 1,8μ. και ωφέλιμο πλάτος 1,23μ. μεταξύ των θόλων των τροχών.

Στις κανονικές εκδόσεις του νέου Caddy Van, ο χώρος φόρτωσης έχει μήκος έως 1,8μ. και ωφέλιμο πλάτος 1,23μ. μεταξύ των θόλων των τροχών.

Το διαχωριστικό (με τζάμι) επηρεάζει ελάχιστα το ωφέλιμο πλάτος της πλευρικής πόρτας.

Το διαχωριστικό (με τζάμι) επηρεάζει ελάχιστα το ωφέλιμο πλάτος της πλευρικής πόρτας.