Στην Ελλάδα το νέο Mercedes-Benz Citan (+vid)

Η φέρουσα ικανότητα φορτίου του Citan Van είναι έως 2,9 κ.μ., μετρημένη σύμφωνα με το πρότυπο VDA.

Η φέρουσα ικανότητα φορτίου του Citan Van είναι έως 2,9 κ.μ., μετρημένη σύμφωνα με το πρότυπο VDA.

Tο πλέγμα μπορεί να περιστραφεί προς το κάθισμα του οδηγού κατά 90 μοίρες, προτού διπλωθεί προς το κάθισμα του οδηγού και στερεωθεί σε αυτή τη θέση.

Tο πλέγμα μπορεί να περιστραφεί προς το κάθισμα του οδηγού κατά 90 μοίρες, προτού διπλωθεί προς το κάθισμα του οδηγού και στερεωθεί σε αυτή τη θέση.

Στην έκδοση Van, το μήκος του χώρου φόρτωσης του Citan είναι 3,05 μέτρα (με ευέλικτο διαχωριστικό τοίχωμα).

Στην έκδοση Van, το μήκος του χώρου φόρτωσης του Citan είναι 3,05 μέτρα (με ευέλικτο διαχωριστικό τοίχωμα).