Νέο VW Caddy: To Vanette (και) του e-shop

Στο Caddy Van μπορούν να φορτωθούν μέχρι και δύο ευρωπαλέτες, χάρη στο πλάτος των 1.230 χλστ. ανάμεσα από τους θόλους.

Στο Caddy Van μπορούν να φορτωθούν μέχρι και δύο ευρωπαλέτες, χάρη στο πλάτος των 1.230 χλστ. ανάμεσα από τους θόλους.

Στο Caddy Van Maxi η μία από τις παλέτες μπορεί να φορτωθεί και μέσω των πλευρικών συρόμενων θυρών, το άνοιγμα των οποίων είναι στα 840 χλστ.

Στο Caddy Van Maxi η μία από τις παλέτες μπορεί να φορτωθεί και μέσω των πλευρικών συρόμενων θυρών, το άνοιγμα των οποίων είναι στα 840 χλστ.