Δες 2 φορτηγά με χαμηλό Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας

Το Stralis XP μειώνει το συνολικό κόστος μιας αποστολής μεταφοράς μεγάλων αποστάσεων κατά 5,6%.

Το Stralis XP μειώνει το συνολικό κόστος μιας αποστολής μεταφοράς μεγάλων αποστάσεων κατά 5,6%.

Το Stralis αυτοπροδιορίζεται ως πρωταθλητής στο «TCO2», καθώς το Stralis XP υπόσχεται έως και -5,6% στο TCO αλλά και έως -11% στις εκπομπές CO2.

Το Stralis αυτοπροδιορίζεται ως πρωταθλητής στο «TCO2», καθώς το Stralis XP υπόσχεται έως και -5,6% στο TCO αλλά και έως -11% στις εκπομπές CO2.

Η συνολική εξοικονόμηση καυσίμου φθάνει το 11% για το προϊόν και έως 3% για τις υπηρεσίες.

Η συνολική εξοικονόμηση καυσίμου φθάνει το 11% για το προϊόν και έως 3% για τις υπηρεσίες.