Επιδοτήσεις έως 8.000 ευρώ για e-επαγγελματικά!

Για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά, προβλέπεται επιπλέον επιδότηση 4.000 ευρώ ανά όχημα.

Για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά, προβλέπεται επιπλέον επιδότηση 4.000 ευρώ ανά όχημα.