Επιδοτήσεις έως 8.000 ευρώ για e-επαγγελματικά!

Φαίνεται πως η Πολιτεία αντιλαμβάνεται πως χωρίς την ραγδαία ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης (ιδιωτικών / δημόσιων) η ηλεκτροκίνηση δεν θα εξελιχθεί με τους απαιτούμενους ρυθμούς στην ελληνική επικράτε

Φαίνεται πως η Πολιτεία αντιλαμβάνεται πως χωρίς την ραγδαία ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης (ιδιωτικών / δημόσιων) η ηλεκτροκίνηση δεν θα εξελιχθεί με τους απαιτούμενους ρυθμούς στην ελληνική επικράτεια.