Οδηγούμε το νέο Mercedes-Benz Citan Van

Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο της έκδοσης Long που είχαμε στα χέρια μας ανέρχεται στα 437kg και ο όγκος στα 2,52m3 αντίστοιχα.

Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο της έκδοσης Long που είχαμε στα χέρια μας ανέρχεται στα 437kg και ο όγκος στα 2,52m3 αντίστοιχα.

Ειδικοί κρίκοι στερέωσης φορτίων βρίσκονται κυριολεκτικά παντού εντός του χώρου φόρτωσης.

Ειδικοί κρίκοι στερέωσης φορτίων βρίσκονται κυριολεκτικά παντού εντός του χώρου φόρτωσης.

Η αναδίπλωση του διαχωριστικού αυξάνει περαιτέρω το ωφέλιμο μήκος και τον όγκο του χώρου φόρτωσης, όταν αυτό απαιτείται.

Η αναδίπλωση του διαχωριστικού αυξάνει περαιτέρω το ωφέλιμο μήκος και τον όγκο του χώρου φόρτωσης, όταν αυτό απαιτείται.