Αστικές λύσεις για τον κατασκευαστικό κλάδο

Με μέγιστο μεικτό βάρος κοντά στους 4 τόνους και εμβαδόν επιφάνειας φόρτωσης έως και 8,5 τ.μ. εμφανίζεται το Fiat Ducato Truck.

Με μέγιστο μεικτό βάρος κοντά στους 4 τόνους και εμβαδόν επιφάνειας φόρτωσης έως και 8,5 τ.μ. εμφανίζεται το Fiat Ducato Truck.

Οι εκδόσεις με σταθερή καρότσα έχουν μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 1.715 κιλά και αυτές με ανατρεπόμενη (φωτό) έως 1.297 κιλά.

Οι εκδόσεις με σταθερή καρότσα έχουν μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 1.715 κιλά και αυτές με ανατρεπόμενη (φωτό) έως 1.297 κιλά.

Προσφέρεται η δυνατότητα μηχανισμού μονής, διπλής ή τριπλής ανατροπής.

Προσφέρεται η δυνατότητα μηχανισμού μονής, διπλής ή τριπλής ανατροπής.