Η Renault αλλάζει τις «last-mile» διανομές (+vid)

Τα υπό δοκιμή οχήματα διαθέτουν αισθητήρες για τη συλλογή μετρήσεων σχετικά με τα δεδομένα GPS, τα χιλιόμετρα, την αυτονομία, τα ανοίγματα των θυρών, την ταχύτητα και τις στάσεις.

Τα υπό δοκιμή οχήματα διαθέτουν αισθητήρες για τη συλλογή μετρήσεων σχετικά με τα δεδομένα GPS, τα χιλιόμετρα, την αυτονομία, τα ανοίγματα των θυρών, την ταχύτητα και τις στάσεις.