Τα ηλεκτρικά φορτηγά είναι το παρόν και το μέλλον

Η μελέτη «Διανομές με φορτηγά μπαταρίας: Εφαρμοσιμότητα 2021» που δημοσιεύτηκε πρόσφατα ως μέρος του πρότζεκτ «ZeroEmissionDeliveries – Βερολίνο» απεικονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των ηλεκτρικ

Η μελέτη «Διανομές με φορτηγά μπαταρίας: Εφαρμοσιμότητα 2021» που δημοσιεύτηκε πρόσφατα ως μέρος του πρότζεκτ «ZeroEmissionDeliveries – Βερολίνο» απεικονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των ηλεκτρικών φορτηγών με μπαταρία.

Χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που προέκυψαν από 224 ηλεκτρικά φορτηγά μεικτού βάρους άνω των 12 τόνων, που προέρχονται από 543 εταιρείες και τα οποία πραγματοποίησαν 9.500 δρομολόγια.

Χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που προέκυψαν από 224 ηλεκτρικά φορτηγά μεικτού βάρους άνω των 12 τόνων, που προέρχονται από 543 εταιρείες και τα οποία πραγματοποίησαν 9.500 δρομολόγια.

«Για βαρέα φορτηγά άνω των 26 τόνων με πολύ μεγάλες καθημερινές διαδρομές, ωστόσο, η ηλεκτροκίνηση παραμένει πρόκληση δεδομένης της τρέχουσας προσφοράς οχημάτων».

«Για βαρέα φορτηγά άνω των 26 τόνων με πολύ μεγάλες καθημερινές διαδρομές, ωστόσο, η ηλεκτροκίνηση παραμένει πρόκληση δεδομένης της τρέχουσας προσφοράς οχημάτων».