Πόσο πάει το κιλό φορτίου, στα 2 best-seller Vanette