Ηλεκτρικό & αυτόνομο φορτηγό 49t. από την Κίνα

Πλήθος από οθόνες στο εσωτερικό του DeepWay Xingtu, το οποίο προσφέρει τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 4.

Πλήθος από οθόνες στο εσωτερικό του DeepWay Xingtu, το οποίο προσφέρει τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 4.