«Στρατιά» από 295 νέα Peugeot Boxer

Μερικά από τα 295 νέα Peugeot Boxer της τσέχικης ταχυδρομικής εταιρείας.

Μερικά από τα 295 νέα Peugeot Boxer της τσέχικης ταχυδρομικής εταιρείας.

Με πάνω από 4.000 Peugeot στον στόλο τους, τα τσέχικα ταχυδρομεία αποτελούν τον μεγαλύτερο πελάτη της φίρμας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Με πάνω από 4.000 Peugeot στον στόλο τους, τα τσέχικα ταχυδρομεία αποτελούν τον μεγαλύτερο πελάτη της φίρμας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.