Θα θέλατε ένα Jeep Vangler;

Θα θέλατε ένα όχημα σαν το Vangler στην παραγωγή;

Θα θέλατε ένα όχημα σαν το Vangler στην παραγωγή;