Δες 2 φορτηγά με χαμηλό Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας

Διαθέσιμη στην Ελλάδα είναι η αναβαθμισμένη εκδοχή του FUSO Canter που προτάσσει (και) το χαμηλό Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας (TCO).

Διαθέσιμη στην Ελλάδα είναι η αναβαθμισμένη εκδοχή του FUSO Canter που προτάσσει (και) το χαμηλό Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας (TCO).

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας (Total Cost of Ownership) και στην περίπτωση του καταξιωμένου Iveco Stralis.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας (Total Cost of Ownership) και στην περίπτωση του καταξιωμένου Iveco Stralis.