Πράσινα Logistics από τη Mercedes-Benz

Τρένα της DB Cargo μεταφέρουν τις μπαταρίες από απόσταση 650 χλμ. στη μονάδα συναρμολόγησης της Mercedes-Benz στη Βρέμη.

Τρένα της DB Cargo μεταφέρουν τις μπαταρίες από απόσταση 650 χλμ. στη μονάδα συναρμολόγησης της Mercedes-Benz στη Βρέμη.

Για τη διαχείριση των φορτίων χρησιμοποιούνται ηλεκτρικοί τράκτορες, στους οποίους κοτσάρονται τα τρέιλερ που εκφορτώνουν από τα τρένα μηχανήματα (γερανοί) διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων τύπου «Reach

Για τη διαχείριση των φορτίων χρησιμοποιούνται ηλεκτρικοί τράκτορες, στους οποίους κοτσάρονται τα τρέιλερ που εκφορτώνουν από τα τρένα μηχανήματα (γερανοί) διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων τύπου «Reach Stacker».

Κάτοψη του νέου Automotive Logistics Center της Mercedes-Benz.

Κάτοψη του νέου Automotive Logistics Center της Mercedes-Benz.