Τα νέα φορτηγά διανομών της DAF

Στο τελευταίο στάδιο της εξέλιξής τους βρίσκονται τα νέα DAF διανομών, που θα παρουσιαστούν επισήμως στο 2ο μισό του 2022.

Στο τελευταίο στάδιο της εξέλιξής τους βρίσκονται τα νέα DAF διανομών, που θα παρουσιαστούν επισήμως στο 2ο μισό του 2022.