Επιδοτήσεις έως 8.000 ευρώ για e-επαγγελματικά!

Ποια ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα είναι διαθέσιμα σήμερα στην ελληνική αγορά και πώς διαμορφώνονται οι τιμές τους με την επιδότηση;

Ποια ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα είναι διαθέσιμα σήμερα στην ελληνική αγορά και πώς διαμορφώνονται οι τιμές τους με την επιδότηση;

Μάθετε τι προβλέπει ο 2ος κύκλος του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Μάθετε τι προβλέπει ο 2ος κύκλος του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Συνολικά 15 εξηλεκτρισμένα Van & Vanette είναι διαθέσιμα σήμερα στην ελληνική αγορά, με τις τιμές να εκκινούν (με τη μέγιστη επιδότηση) από τα 25.698 ευρώ.

Συνολικά 15 εξηλεκτρισμένα Van & Vanette είναι διαθέσιμα σήμερα στην ελληνική αγορά, με τις τιμές να εκκινούν (με τη μέγιστη επιδότηση) από τα 25.698 ευρώ.