Το Ford Bronco 6x6 της Αποκάλυψης (+vid)

Οι άνθρωποι της Apocalypse προσέθεσαν έναν δικής τους κατασκευής ενδιάμεσο άξονα, με το αμάξωμα να προεκτείνεται με τη χρήση χάλυβα και υαλονημάτων, ώστε να δημιουργηθεί μια καρότσα μήκους 1.524 χλστ.

Οι άνθρωποι της Apocalypse προσέθεσαν έναν δικής τους κατασκευής ενδιάμεσο άξονα, με το αμάξωμα να προεκτείνεται με τη χρήση χάλυβα και υαλονημάτων, ώστε να δημιουργηθεί μια καρότσα μήκους 1.524 χλστ.