Ανταλλακτικά & Service Φορτηγών DAF: Αφοί Χατζησταματίου

Ανταλλακτικά & Service Φορτηγών DAF: Αφοί Χατζησταματίου

80.550 Επισκέψεις στο άρθρο (12/3/2024)

Η εταιρεία Αφοί Χατζησταματίου:
- Με 4 δεκαετίες εξειδίκευσης σε Φορτηγά DAF, διαθέτει topτεχνογνωσία
-Έχει έδρα στον Ασπρόπυργο, σε έναν πλήρως εξοπλισμένο χώρο
- Διαθέτει ακόμη και κινητό συνεργείο κάλυψης έκτακτων περιπτώσεων