Στα Φρένα των Βαρέων οχημάτων η τεχνογνωσία μετράει διπλά!
Στα Φρένα των Βαρέων οχημάτων η τεχνογνωσία μετράει διπλά!
  • Στα Φρένα των Βαρέων οχημάτων η τεχνογνωσία μετράει διπλά!
  • Στα Φρένα των Βαρέων οχημάτων η τεχνογνωσία μετράει διπλά!

Στα Φρένα των Βαρέων οχημάτων η τεχνογνωσία μετράει διπλά!

91.493 Επισκέψεις στο άρθρο (26/2/2024)

- 58 χρόνια στην εξειδίκευση συστημάτων πέδησης Βαρέων οχημάτων και όχι μόνο!
- Κάτοχος πιστοποιητικών αξιολόγησης IQCERTE.E. ISO 45001– ISO 14001 – ISO 9001 – ISO 37001
- H εταιρεία «ΦΡΕΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ», θεωρείται “ONESTOPSHOP” εταιρεία!