Μηχανή Αναζήτησης Βαρέα Επαγγελματικά
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Ασφάλειες αυτοκινήτου

Ασφάλειες

Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις ασφάλειες.

Ο ρόλος μιας ασφαλιστικής εταιρείας είναι να καλύψει την αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος, δυστυχήματος και φωτιάς, κλοπής, βανδαλισμού (υπό προϋποθέσεις), ενώ είναι υποχρεωτική από το νόμο η ασφάλιση του οχήματός μας. Σε κάποιες περιπτώσεις σε ένα ασφάλιστρο, συμπεριλαμβάνεται οδική βοήθεια και άλλες παροχές. Νούμερο ένα κριτήριο για τους περισσότερους ιδιοκτήτες οχημάτων στην επιλογή ασφαλιστικής, είναι το κόστος ασφάλισης για το βασικό πακέτο της Αστικής Ευθύνης.

ασφάλειες

  • Τα πάντα γύρω από την Ασφάλιση

    Η  TRUCK & CARGO INSURANCE BROKERS ιδρύθηκε το 1999 και είναι ανάμεσα στους μεγαλύτερους Έλληνες μεσίτες ασφάλισης στην εφοδιαστική αλυσίδα. Διαχειρίζεται ένα μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών προγραμμάτων, ενώ διατηρεί στο χαρτοφυλάκιο της 1.000 και πλέον εταιρείες με πάνω από 9.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια.
     210 44 16 888 Περισσότερα