Εξ-ασφαλίζοντας τον επαγγελματία οδηγό

Η ασφάλιση ενός επαγγελματικού οχήματος είναι, εκτός από υποχρεωτική, η διασφάλιση του επαγγελματία από τις πάσης φύσεως «αναποδιές» που μπορεί να αντιμετωπίσει στο –πολύ απαιτητικό- εργασιακό του περιβάλλον.

Αμέτρητες ώρες στο τιμόνι και πολύ συχνά σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης με πολλούς κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει πίεση χρόνου και αίσθημα ευθύνης για τους επιβαίνοντες πελάτες ή το μεταφερόμενο εμπόρευμα.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κόπωση και η υπερβολική ταχύτητα αποτελούν τις συνηθέστερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων από οδηγούς φορτηγών, πούλμαν και εταιρικών αυτοκινήτων, με τα τροχαία ατυχήματα να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτων από εργατικά ατυχήματα στις βιομηχανικές χώρες.
Είναι σημαντικό λοιπόν η ασφάλιση επαγγελματικών και εταιρικών οχημάτων να καλύπτει τις ανάγκες των οδηγών τους.