Μηχανή Αναζήτησης Βαρέα Επαγγελματικά

Τέλος, πολλαπλές είναι και οι επιλογές ως προς τον τύπο και τη σχεδίαση του εσωτερικού διακόσμου της καμπίνας, αναλόγως της χρήσης για την οποία προορίζεται το όχημα.

Νέα γενιά για το αυτόματο κιβώτιο «TraXon»

Οι νέοι PACCAR MX-11 και MX-13 κινητήρες συνδυάζονται στον βασικό εξοπλισμό με τη τελευταία γενιά του αυτόματου κιβωτίου «TraXon». Η σημαντική μείωση των απωλειών λόγω τριβής στο εσωτερικό τους έχει επιφέρει ακόμη πιο ομαλές και γρήγορες εναλλαγές σχέσεων ενώ, αυτοματοποιημένες λειτουργίες όπως οι «Standard Transport», «Liquid Transport», «Heavy Haulage» και «Eco Combi» (χωρίς να συνυπολογίσουμε λειτουργίες όπως το EcoRoll) καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις μιας μεγάλης γκάμας εφαρμογών χρήσης. Αντίστοιχα, στις εκδόσεις φορτηγών για τον κλάδο των κατασκευών υπάρχουν σχετικές ρυθμίσεις ως προς τη διαδικασία εναλλαγής των σχέσεων.
 

 

ΦΟΡΤΗΓΑ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

DAF - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ