Μηχανή Αναζήτησης Βαρέα Επαγγελματικά

Η DAF Trucks παρουσίασε πολλαπλές νέες εκδόσεις ελκυστήρων και πλαισίων φορτηγού για τα μοντέλα CF & XF με πολλαπλούς άξονες.

Βασικό γνώρισμα όλων είναι η σημαντική μείωση του απόβαρου και η αύξηση του ωφέλιμου φορτίου έως και κατά 250 κιλά.

Η γκάμα ολοκληρώθηκε

4.018 Επισκέψεις στο άρθρο (12/12/2017)

Τα νέα DAF CF & XF με έως και 4 άξονες ολοκληρώνουν τη γκάμα επιλογών που προσφέρει η εταιρεία δημιουργώντας μια εντυπωσιακή… παλέτα επιλογών για τους πελάτες της σε όλους τους κλάδους.

Κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, η DAF Trucks παρουσίασε τη νέα γενιά των μοντέλων CF και XF για τον κλάδο των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων. Πλέον, με την παρουσίαση 11 επιπλέον νέων εκδόσεων σε πλαίσια φορτηγού ή τράκτορες με 2, 3 ή 4 άξονες, ολοκληρώνει τη γκάμα των προτάσεων της στα βαρέα φορτηγά για όλες τις εφαρμογές.
Βασικά γνωρίσματα των εν λόγω εκδόσεων είναι το σημαντικά μειωμένο απόβαρο τους με αποτέλεσμα τα σαφή οφέλη στην αύξηση του ωφέλιμου φορτίου (έως και κατά 250 κιλά) ενώ έχει αναβαθμιστεί η δυνατότητα υποστήριξης πάσης φύσεως υπερκατασκευών χάρη σε νέες αναμονές που πλέον μειώνουν το χρόνο και το κόστος εφαρμογής τους.

Βελτιωμένη «χωροταξική» διαρρύθμιση
Οι νέες εκδόσεις των DAF CF & XF αποδεικνύονται ακόμη πιο ευέλικτα σε ότι αφορά στην οργάνωση / έδραση των διαφόρων στοιχείων του οχήματος επί του πλαισίου (καζανάκια, δεξαμενές καυσίμου, μπαταρίες κ.ο.κ.) με αποτέλεσμα, να διασφαλίζεται επιπλέον χώρος για την πιο εύκολη και αποδοτική τοποθέτηση επιπλέον στοιχείων όπως γερανοί, επιπλέον δεξαμενές καυσίμου, εργαλειοθήκες κ.ά. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο έχουν εξοικονομηθεί περισσότερα από 50 κιλά αναφορικά με το συνολικό απόβαρο του οχήματος.
Παράλληλα, την ίδια στιγμή, όλοι οι άξονες (συζυγείς ή μη) έχουν αναβαθμιστεί ως προς τη δομή και τη λειτουργία τους και σε συνδυασμό με τις διάφορες τροποποιήσεις των συστημάτων μετάδοσης της κίνησης και επεξεργασίας των καυσαερίων, έχουν επιφέρει περαιτέρω μείωση του απόβαρου κατά 100 κιλά.
Χαρακτηριστικές είναι οι εκδόσεις CF FAD 8x4 για τον κλάδο των κατασκευών όπου, το συνολικό ωφέλιμο φορτίο του οχήματος έχει αυξηθεί κατά 250 κιλά.