Σημαντικό πρόβλημα στην αγορά επαγγελματικών δημιουργεί διάταξη που δεν επιτρέπει ουσιαστικά την αγορά ενός Pick-Up με βάρος άνω των 2,5t. από τους αγρότες…

… δεδομένου ότι, όλοι οι εκπρόσωποι της κατηγορίας έχουν μεικτό βάρος άνω του συγκεκριμένου ορίου!

«Τρικλοποδιά» στα Pick Up!

Με μια –άνευ προηγουμένου- διάταξη, το υπουργείο Μεταφορών ουσιαστικά καθιστά αδύνατη την αγορά ενός οχήματος Pick-Up με μεικτό άνω των 2,5t. ακόμη και για τους αγρότες που έχουν και άλλες πηγές εισοδήματος!

 
Σε κατάσταση… έκτακτης ανάγκης βρίσκεται πλέον όχι μόνο η ελληνική αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων καθώς, με μια νέα διάταξη, η Πολιτεία καθιστά αδύνατη την αγορά ενός ελαφρού ημιφορτηγού (Pick-Up) ακόμη και για τους αγρότες που διαθέτουν άλλες πηγές εισοδημάτων.
Σύμφωνα λοιπόν με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοινώνει ο ΣΕΑΑ, η κατηγορία των Pick-Up κατέχει μερίδιο επί του συνόλου των πωλήσεων των ελαφρών επαγγελματικών της τάξης του 42,83% για το 1ο 4μηνο του 2017 ενώ, για το 12μηνο του 2016, το μερίδιο της ανήλθε στο 37,66%. Φυσικά, περιττεύει να αναφέρουμε πως πρόκειται για –μακράν- την πιο δημοφιλή υποκατηγορία στην –έντονα δοκιμαζόμενη- ελληνική αγορά ελαφρών επαγγελματικών.
Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, έχει προκύψει ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα σε ότι αφορά το μέλλον των πωλήσεων της εν λόγω κατηγορίας καθώς, με τα άρθρα 30 και 31 του νόμου 4441/16 (Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 6/12/2016, αρ. φύλλου Α 227), η Πολιτεία ουσιαστικά απαγορεύει ακόμη και στους αγρότες την απόκτηση ενός τέτοιου οχήματος!
Πιο συγκεκριμένα, με τα άρθρα 30 και 31 του νόμου 4441/16, αντικαθίστανται οι διατάξεις του ν.δ. 49/1968 και της υπουργικής απόφασης Α2/29542/5347/1991.
Στην σχετική εγκύκλιο Α1/οικ.24275/867 του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (03/04/2017) που υπογράφεται από την Γενική Διευθύντρια Μεταφορών, κ. Μ. Βανιώτου, μεταξύ άλλων, αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:
«Με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου, καταργήθηκε αναδρομικά από 11 Αυγούστου 2015 η υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί της αναγκαιότητας θέσης σε κυκλοφορία συγκεκριμένου αριθμού Φ.Ι.Χ. αγροτικών και ΜΑΜΦΟ και η υπεύθυνη δήλωση περί της μη κατοχής άλλου Φ.Ι.Χ. της κατηγορίας αυτής. Συνεπώς, δεν υπάρχει πλέον περιορισμός αναφορικά με τον αριθμό αλλά και τη ΜΑΜΦΟ των Φ.Ι.Χ. αγροτικών οχημάτων, τα οποία χορηγούνται σε επαγγελματίες αγρότες ή/και κατόχους αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Επιπρόσθετα, πέραν των ανωτέρω, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα ταξινόμησης ενός Φ.Ι.Χ. αγροτικού αυτοκινήτου μεικτού βάρους έως 2.500 χιλιόγραμμων (άρθρο 30, ν.4441/16) σε φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα. Στον νόμο δεν περιλήφθηκε η εναλλακτική δυνατότητα ταξινόμησης οχήματος της ανωτέρω κατηγορίας με ωφέλιμο φορτίο έως 1.300 χιλιόγραμμων
».
 
Παρά λοιπόν τις προσπάθειες των ανθρώπων της αγοράς για το «άνοιγμα» της κατηγορίας των Pick-Up με στόχο τα εν λόγω μοντέλα να γίνουν προσιτά σε όλους, ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους ιδιότητα, δεδομένων των σημαντικών οφελών που προσφέρουν, η Πολιτεία καθιστά αδύνατη την αγορά ενός Pick-Up άνω των 2,5t. (δηλαδή όλων ανεξαιρέτως των εκπροσώπων της κατηγορίας), τόσο για τους αγρότες όσο και για τους πολίτες που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις κύκλων της αγοράς, ο εν λόγω αποκλεισμός είναι εντελώς παράλογος και δεν εξυπηρετεί καμία απολύτως ανάγκη, ενώ αξίζει να συνυπολογιστεί πως τέτοια απαγόρευση δεν ίσχυε ποτέ στο παρελθόν…
Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως στην συντριπτική πλειοψηφία των υπολοίπων κρατών – μελών, οι διεθνείς αυτοκινητοβιομηχανίες λανσάρουν τους εκπροσώπους τους στην κατηγορία των Pick-Up ως μια εναλλακτική πρόταση για τους πολίτες που αναζητούν ένα αποδοτικό όχημα που μεταξύ άλλων προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς εξοπλισμού άνω του 1,0t. καθώς και έως πέντε ενήλικους επιβάτες, για την κάλυψη π.χ. δραστηριοτήτων κατά τον ελεύθερο χρόνο τους.
Χωρίς φυσικά να παραβλέπουμε πως απλούστατα, όλοι οι εκπρόσωποι της κατηγορίας που διατίθενται στην ελληνική αγορά, έχουν μεικτό βάρος άνω των 2,5t., όριο που έχει θέση το υπουργείου Μεταφορών!
Περισσότερα επί του θέματος σύντομα…
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ