Με μεικτό βάρος 4,6t., οι εκδόσεις με «Super Single» μονά ελαστικά στον πίσω άξονα, προσφέρουν ωφέλιμο πλάτος μεταξύ των θόλων των πίσω τροχών, έως και 1.350 χλστ. (+350 χλστ. σε σχέση με τις συμβατικές εκδόσεις).

Αναλόγως των απαιτήσεων της χρήσης για την οποία προορίζεται, το Sprinter είναι σε θέση να υποστηρίξει υπερκατασκευές με μήκος έως 6.373 χλστ.

Αυξημένο ωφέλιμο κατά 450 κιλά περίπου

Οι νέες εκδόσεις του Sprinter με μεικτό βάρος 5,5t. δεν έχουν δεχθεί ιδιαίτερες τροποποιήσεις σε σχέση με τα όσα γνωρίζαμε ως τώρα καθώς δεν υπήρξαν αλλαγές στο αμάξωμα ή στο πλαίσιο του οχήματος. 
ΑντΆ αυτού, οι μηχανικοί της Mercedes-Benz εστίασαν την προσοχή τους στην ενίσχυση του εμπρόσθιου τμήματος του οχήματος, στην ενίσχυση της δομής της ανάρτησης και τις επιμέρους ενισχύσεις του εμπρός τμήματος του πλαισίου με αποτέλεσμα, η μέγιστη δυνατότητα φόρτισης του εμπρόσθιου άξονα να αυξηθεί από τα 1.950 κιλά στα 2.100 κιλά και του πίσω άξονα από τα 3.500 κιλά στα 3.600 κιλά αντίστοιχα. 
Χωρίς λοιπόν να μεταβληθεί ουσιαστικά η κατανομή των μαζών μεταξύ των δύο αξόνων, όλες οι εκδόσεις με μεικτό βάρος 5,5t. προσφέρουν αυξημένο ωφέλιμο φορτίο κατά 450 κιλά. 
Χαρακτηριστικά, αξίζει να αναφέρουμε πως στις εκδόσεις Van, το Mercedes-Benz Sprinter των 5,5t. είναι σε θέση να υποστηρίξει φορτία με βάρος έως και 2.950 κιλά ενώ οι εκδόσεις καμπίνας – σασί (C+C) μπορούν να υποστηρίξουν βάρος έως 3.400 κιλά. 

 

VAN - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Mercedes-Benz - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Advertisement