Leasing-Μισθώματα Βαρέα Επαγγελματικά
Μηχανή Αναζήτησης
Η τηλεματική δίνει λύσεις στον επαγγελματία!

Οι δυνατότητες διαχείρισης στόλου μέσω των συστημάτων τηλεματικής, μειώνουν το κόστος, αυξάνουν την αποδοτικότητα και βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών κάθε εταιρείας.

Οι δυνατότητες διαχείρισης στόλου μέσω των συστημάτων τηλεματικής, μειώνουν το κόστος, αυξάνουν την αποδοτικότητα και βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών κάθε εταιρείας.

Πιο εύκολη και αποδοτική γίνεται η (απαιτητική) δουλειά του διαχειριστή στόλου, χάρη στα εργαλεία της τηλεματικής, που επιτρέπουν την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων των τεκταινόμενων.

Πιο εύκολη και αποδοτική γίνεται η (απαιτητική) δουλειά του διαχειριστή στόλου, χάρη στα εργαλεία της τηλεματικής, που επιτρέπουν την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων των τεκταινόμενων.

  • Η τηλεματική δίνει λύσεις στον επαγγελματία!
  • Οι δυνατότητες διαχείρισης στόλου μέσω των συστημάτων τηλεματικής, μειώνουν το κόστος, αυξάνουν την αποδοτικότητα και βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών κάθε εταιρείας.
  • Πιο εύκολη και αποδοτική γίνεται η (απαιτητική) δουλειά του διαχειριστή στόλου, χάρη στα εργαλεία της τηλεματικής, που επιτρέπουν την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων των τεκταινόμενων.

Η τηλεματική δίνει λύσεις στον επαγγελματία!

134.023 Επισκέψεις στο άρθρο (4/8/2023)

Στη σημερινή εποχή της πληροφόρησης, τα οχήματα -και ειδικά τα επαγγελματικά- δε γίνεται να μην είναι συνδεδεμένα, μιας και τα σύγχρονα εργαλεία τηλεματικής προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες διαχείρισης στόλων, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών της κάθε εταιρείας.

Με την τηλεματική γλιτώνεις κόπο, χρόνο & χρήμα!

  • Προηγμένα συστήματα διαχείρισης στόλου από το κινητό ή τον υπολογιστή
  • Συνεχής παρακολούθηση οχημάτων και οδηγών σε πραγματικό χρόνο
  • Περιορισμός του Συνολικού Κόστους Ιδιοκτησίας – Αύξηση της παραγωγικότητας
  • Ασφάλεια για τον οδηγό – Άνεση για τον Fleet Manager
 
Σήμερα, είναι πιο έντονο παρά ποτέ το αίτημα του επιχειρηματία και του επαγγελματία οδηγού για εξοικονόμηση, ένα αίτημα στο οποίο η τηλεματική (η σύζευξη, δηλαδή, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής) δίνει λύσεις, αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει παράλληλα την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της κάθε εταιρείας, μικρής ή μεγάλης.
 

Η διαχείριση στόλου σε πραγματικό χρόνο

Βλέπετε, η δυνατότητα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των διαδικασιών παραλαβής και παράδοσης των πάσης φύσεως φορτίων, υπό τις βέλτιστες συνθήκες μεταφοράς, καθώς και η δυνατότητα πρόληψης πιθανών δυσλειτουργιών -ή έστω η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισής τους- είναι σαφές πως επιφέρει βελτίωση στις υπηρεσίες που προσφέρει μια μεταφορική εταιρεία.
 
Μια από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές του κλάδου της τηλεματικής είναι η διαχείριση του εταιρικού στόλου οχημάτων. Μέσω των σχετικών «εργαλείων» που προσφέρονται ο ιδιοκτήτης / εκμεταλλευτής ενός επαγγελματικού οχήματος (και όχι μόνο), μπορεί να μειώσει δραστικά το Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας (TCO) του, εξασφαλίζοντας τα μέγιστα οφέλη από τη χρήση του, με το μικρότερο δυνατό κόστος χρήσης και συντήρησης.
 
«Ο έλεγχος των διαδρομών, ειδικά για τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα, μας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθούμε που βρίσκεται το κάθε όχημα ανά πάσα ώρα και στιγμή, με ποια ταχύτητα κινείται, τα ακριβή χιλιόμετρα που διανύει, αλλά και τις ενδείξεις θερμοκρασίας των φορτηγών ψυγείων σε realtime», αναφέρει σχετικά ο κ. Φίλλιπος Μπουρμπουτσιώτης, Operations Manager της «Αγγελάκης ΑΕ».

Συνεχής ενημέρωση: παντού και πάντα!

Ο διαχειριστής στόλου οχημάτων είναι αυτός που καλείται σε καθημερινή βάση να προγραμματίσει τη ροή των δρομολογίων και να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις που απαιτεί ένα απρόοπτο συμβάν.
 
Οι σύγχρονες εφαρμογές της τηλεματικής στον τομέα της διαχείρισης στόλων οχημάτων του επιτρέπουν να έχει ανά πάσα στιγμή, τόσο μια σφαιρική άποψη αναφορικά με π.χ. το που βρίσκεται το κάθε όχημα, όσο και τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους οδηγούς αλλά και τους πελάτες.
 
Προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό, τα σύγχρονα σχετικά συστήματα βασίζονται στη λήψη και μετάδοση πολλαπλών δεδομένων αναφορικά με το όχημα (και τις λειτουργίες αυτού), χάρη σε ειδικούς αισθητήρες που καταγράφουν με τη βοήθεια δορυφόρων (GPS) την ακριβή θέση του σε ψηφιακούς χάρτες, την ταχύτητα κίνησης του κ.ά. Παράλληλα, μέσω της δυνατότητας σύνδεσής τους με την κεντρική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του οχήματος, μπορούν να συλλέγουν δεδομένα για το κάθε όχημα αλλά και για την απόδοση των οδηγών.
 
Εύλογα, αναλόγως των υπηρεσιών που προσφέρουν οι πάροχοι των εν λόγω συστημάτων διαχείρισης στόλου και το κόστος του «πακέτου» που έχει επιλέξει ο πελάτης τους, είναι δυνατή η καταγραφή ανεξάντλητων πληροφοριών αναφορικά με τη λειτουργία του οχήματος, την καταγραφή πάσης φύσεως περιστατικών και την οδική συμπεριφορά του οδηγού.


Οι δυνατότητες διαχείρισης στόλου μέσω των συστημάτων τηλεματικής, μειώνουν το κόστος, αυξάνουν την αποδοτικότητα και βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών κάθε εταιρείας.

Οι δυνατότητες διαχείρισης στόλου μέσω των συστημάτων τηλεματικής, μειώνουν το κόστος, αυξάνουν την αποδοτικότητα και βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών κάθε εταιρείας.

Οι επιπλέον παροχές των συστημάτων διαχείρισης στόλου οχημάτων

Όπως τονίσαμε παραπάνω, οι εφαρμογές της τηλεματικής σε αυτόν τον τομέα διαχείρισης εταιρικών στόλων είναι ουσιαστικά ανεξάντλητες και συνεχώς εμπλουτίζονται χάρη στις νέες τεχνολογικές καινοτομίες που παρουσιάζονται.
 
Συνεπώς, ένας διαχειριστής στόλου (fleet manager) είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς όχι μόνο την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το κάθε όχημα αλλά και την ταχύτητα κίνησης, τα όρια ταχύτητας που ισχύουν κι αν το όχημα τα υπερβαίνει, την κατανάλωση καυσίμου, τη θερμοκρασία του ψυκτικού θαλάμου κ.ά.
 
Την ίδια στιγμή μπορεί να επικοινωνήσει τόσο ηχητικά όσο και με γραπτά μηνύματα με τον οδηγό, τον πελάτη ή τις Αρχές αν παραστεί ανάγκη, ενώ με βάση τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του, μπορεί να προγραμματίσει τη συντήρηση και τις επισκευές εκ των προτέρων, γλιτώνοντας κόπο, χρόνο και φυσικά χρήμα.
 
Παράλληλα, στην περίπτωση των επιβατικών μεταφορών, ένα όχημα είναι πλέον σε θέση να παρέχει σύνδεση στο διαδίκτυο για τους επιβαίνοντες (WiFi hotspot) κ.ά.
 
«Η διαχείριση και η εποπτεία του στόλου από ένα αξιόπιστο και σύγχρονο σύστημα τηλεματικής συνδυάζει μία σειρά πλεονεκτημάτων. Αρχικά, αυξάνεται η ασφάλεια του στόλου λόγω του ότι είναι εφικτή η live παρακολούθηση και ο εντοπισμός του ανά πάσα στιγμή είτε στον υπολογιστή είτε στο κινητό. Παράλληλα, είναι δυνατός ο έλεγχος της δρομολόγησης σε πρώτο χρόνο και η λήψη όποιας έκτακτης διορθωτικής ενέργειας. Επίσης, γίνεται καταγραφή του δρομολογίου του κάθε οχήματος ως προς τη θέση, την ταχύτητα, την απόσταση, το χρονικό αποτύπωμα, τη διάρκεια διαδρομής και στάσης, καθώς και τη διάρκεια ακινησίας», τονίζει η κ. Μάρα Χαβάκη, Business Development Manager και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Χαβάκης Α.Ε.

Τα οφέλη σε αριθμούς

Σημαντική είναι η μείωση του λειτουργικού κόστος μιας εταιρείας σε ό,τι αφορά στα έξοδα χρήσης ενός οχήματος, σύμφωνα με τα πορίσματα ερευνών και μελετών που έχουν διενεργηθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τη χρήση των συστημάτων διαχείρισης στόλου οχημάτων. Για παράδειγμα, με βάση τις αναλύσεις που έχει να επιδείξει η εταιρεία FleetSimple, γίνεται λόγος για τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων έως και κατά 30%!
 
Επιπλέον, οι διάφορες εφαρμογές που είναι σε θέση να καταγράφουν και να επεξεργάζονται δεδομένα που αφορούν στην τήρηση της κατάλληλης πίεσης των ελαστικών, είναι σε θέση συμβάλλουν στην αποφυγή του 75% των ακινητοποιήσεων των φορτηγών λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με τα ελαστικά. Παράλληλα, η σωστή πίεση ενός ελαστικού μπορεί να επιφέρει όφελος σε κόστος καυσίμου έως και κατά 300 ευρώ ανά μήνα σε ένα φορτηγό διεθνών μεταφορών (μείωση κατανάλωσης έως και κατά 10%)!
 
Τα οφέλη δεν σταματούν ωστόσο εκεί, καθώς η εύρυθμη συντήρηση του οχήματος επηρεάζει θετικά τόσο την επιμήκυνση της διάρκειας του συνολικού Κύκλου Ζωής του, όσο και -φυσικά- τη ροή των δρομολογίων. Παράλληλα, η εταιρεία έχει την ευχέρεια να γλιτώσει μεγάλα κεφάλαια που σχετίζονται π.χ. με την αποφυγή υπερωριών των εργαζομένων της (καλύτερη οργάνωση δρομολογίων, αποφυγή αναπάντεχων ακινητοποιήσεων του οχήματος κ.ά.
 
Αντίστοιχα, η αποδοτικότητα της επιχείρησης βελτιώνεται δεδομένου ότι είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις διαθέσιμες λύσεις (οχήματα) για την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της. Την ίδια στιγμή, διαδικασίες όπως ο Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ, η συντήρηση του οχήματος, η αλλαγή ελαστικών κ.ο.κ. είναι λιγότερο χρονοβόρες μέσω του σωστού προγραμματισμού τους.

Συνέχεια του άρθρου >>>
Σελίδα 2Alfakom: 20 χρόνια ο ηγέτης στην τηλεματική!
Σελίδα 3Skytrack: μειώστε τα έξοδα του στόλου σας!