Οι χώρες έχουν λάβει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή.

Προειδοποίηση στην Ελλάδα λόγω TACHOnet

Προειδοποιητικές επιστολές σε 10 κράτη-μέλη της Ε.Ε έστειλε η Koμισιόν επειδή οι χώρες αυτές δεν προχώρησαν στις δοκιμές εφαρμογής του συστήματος που θα καταγράφει μεταξύ άλλων τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης του οδηγού.

 
Προειδοποιητικές επιστολές σε μια σειρά από χώρες που δεν προχώρησαν σε δοκιμές για την σύνδεση του συστήματος TACHOnet αποστάλθηκαν από την Koμισιόν. Ανάμεσα στις χώρες αυτές βρίσκεται και η Ελλάδα ενώ οι υπόλοιπες είναι η Κύπρος, η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Δανία (δεν συνδέθηκε καν στο σύστημα).

Το εν λόγω σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών σε ό,τι αφορά τις κάρτες ταχογράφου. Ο ταχογράφος όπως είναι γνωστό, μπορεί και καταγράφει τις περιόδους ανάπαυσης, τους χρόνους διάφορων άλλων εργασιών και τον χρόνο που περνά ο οδηγός στο τιμόνι και έχει στόχο να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των κανονισμών σχετικά με τον χρόνο ανάπαυση των οδηγών και να επιβεβαιώνει πως δεν έχουν εκδοθεί δύο ή περισσότερες κάρτες από διαφορετικά κράτη-μέλη για τον ίδιο οδηγό.

Οι προαναφερθείσες χώρες μπορεί να έχουν συνδεθεί με το TACHOnet, ωστόσο δεν προχώρησαν με επιτυχία στις δοκιμές και δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η σύνδεση πληροί τελικά τις προβλεπόμενες τεχνικές απαιτήσεις. Οι χώρες έχουν λάβει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή ενώ διαφορετικά, θα τους αποσταλεί αιτιολογημένη γνώμη.

 

ΔΙΕΘΝΗ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ