Με ανακοίνωση της η Τροχαία επιστρέφει τις άδειες οδήγησης και τις πινακίδες / άδειες κυκλοφορίας οχημάτων λόγω της εορταστικής περιόδου του Πάσχα.

Επιστροφή πινακίδων & αδειών οδήγησης

Ενημερωθείτε για τις παραβάσεις που εξαιρούνται της… πατροπαράδοτης επιστροφής των πινακίδων & αδειών οδήγησης από την Τροχαία λόγω της εορταστικής περιόδου του φετινού Πάσχα.

 
Με σχετική απόφαση της υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Κ. Παπακώστα – Σιδηροπούλου, επιστρέφονται από σήμερα (Δευτέρα, 22/4) οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διυκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα.
Η εν λόγω απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές αρχές μέχρι και την Κυριακή, 21/4, αποκλειστικά για τις παρακάτω παραβάσεις:
  • Του άρθρου 34 του ΚΟΚ (στάση & στάθμευση)
  • Της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ΚΟΚ (πινακίδα Ρ-40, απαγορεύεται η στάση και στάθμευση), για την οποία προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας για είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 103 του ΚΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 4530/2018.
Ωστόσο, εξαιρούνται οι περιπτώσεις παραβάσεων που αφορούν στην παρεμπόδιση ραμπών διάβασης ατόμων με αναπηρία και στη στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (άρθρο 29, παράγραφος 1, εδ.β. του νόμου 4530/2018).
Προϋπόθεση για την επιστροφή των προαναφερθέντων στοιχειών οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητικού προστίμου ενώ σημειώνεται πως, η εκτέλεση των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές ή άλλες αρχές εφαρμόζεται κανονικά, καθώς επίσης δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω διαδικασία επιστροφής των σχετικών στοιχείων κυκλοφορίας.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ