Για την ιεράρχηση μέτρων και πολιτικών για πιο καθαρές και ασφαλείς μεταφορές συζήτησαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χ. Σπίρτζης, και ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σ. Φάμελλος, με τους άλλους ευρωπαίους ομολόγους τους.

Συζήτηση για καθαρές και ασφαλείς μετακινήσεις

Για την ιεράρχηση μέτρων και πολιτικών για πιο καθαρές και ασφαλείς μεταφορές συζήτησαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χ. Σπίρτζης, και ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σ. Φάμελλος, με τους άλλους ευρωπαίους ομολόγους τους .

 
Στη συνεδρίαση των ¶τυπων Συμβουλίων υπουργών Μεταφορών και υπουργών Περιβάλλοντος, στο Γκρατς της Αυστρίας, οι δύο Υπουργοί, στην κοινή τους τοποθέτηση, αναγνώρισαν ότι οι καθαρές, ασφαλείς και οικονομικά προσιτές μεταφορές είναι βασικό συστατικό της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής και διακρατικής συνοχής και ότι θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια στον τομέα αυτό, παρέχοντας μάλιστα την πρόσβαση σε όλους του πολίτες.
 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η απανθρακοποίηση των μεταφορών αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και για αυτό πρέπει να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα και η ηλεκτρική ενέργεια, και να μειωθεί το κόστος για τον τελικό καταναλωτή.
 
Μάλιστα αναφέρθηκε πως η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση θα πρέπει  να συνδυαστεί και με άλλα μέτρα, όπως η πλήρης απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος, οι υποδομές σε μέσα σταθερής τροχιάς, η χρήση άλλων μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων, όπως ο σιδηρόδρομος και η ναυτιλία, και φυσικά καλύτερες και καθαρότερες δημόσιες μεταφορές, ενώ υπογράμμισαν πως η κάλυψη ελλειμμάτων και καθυστερήσεων χρηματοδότησης σε υποδομές σταθερής τροχιάς και μέσα (μετρό, προαστιακός, τρένα με ηλεκτροκίνηση) αποτελεί ουσιαστική πολιτική συνοχής της ΕΕ.
 
Συνολικά, η επιτυχία εξαρτάται από το εάν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα είναι χαμηλού κόστους και αποτελεσματικά, ενώ η παροχή κινήτρων για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων είναι επίσης σημαντική και μπορεί να επιτευχθεί με φορολογικά κίνητρα από την ΕΕ, όπου προτάθηκε η μείωση φόρων ειδικά για τομείς όπου αυτό είναι σχετικά εύκολο, όπως τα ταξί και τα λεωφορεία, και με αντικίνητρα που θα αποθαρρύνουν τη χρήση ρυπογόνων οχημάτων.  
 
Η νέα βιομηχανική ανάπτυξη για την ηλεκτροκίνηση και τις μεταφορές μηδενικών εκπομπών θα πρέπει να διαμοιραστεί μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης και για τον λόγο αυτό η ΕΕ οφείλει να διατυπώσει παράλληλες πολιτικές που θα επανεξετάσουν και τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Αλλιώς, η ευκαιρία για νέες θέσεις εργασίας και νέο προϊόν θα περιοριστεί σε ορισμένες χώρες, διευρύνοντας τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ χωρών και δρώντας ανασταλτικά προς το όραμα μιας κοινής, αλληλέγγυας Ευρώπης για όλους.
 
Τέλος η καθαρή, ασφαλής και οικονομικά προσιτή κινητικότητα βασίζεται και στην προώθηση και ενσωμάτωση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, οι δημόσιες μεταφορές και η χρησιμοποίηση του ίδιου αυτοκινήτου από περισσότερα άτομα. Χωρίς προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές λύσεις, δεν διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η μακροπρόθεσμη εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων. 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ