«Τόπο στα νιάτα» για τους επαγγελματίες οδηγούς

Η προσέλκυση –πολύ- νέων (ηλιακά) επαγγελματιών οδηγών ενδεχομένως να είναι η λύση στην τεράστια έλλειψη που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως έχουμε δημοσιεύσει και πρόσφατα, σύμφωνα με σχετικές μελέτες της IRU, η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί ένα σημαντικότατο πρόβλημα για τις οδικές (εμπορευματικές και επιβατικές) μεταφορές όλων των τύπων, που μάλιστα προβλέπεται πως θα οξυνθεί περαιτέρω μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί από το 23% του 2019 στο 36% για το 2020!
Με αυτό το δεδομένο, μια νέα έρευνα της IRU εστιάζει στο γεγονός ότι το εν λόγω πρόβλημα θα μπορούσε (εν μέρει) να λυθεί με την προσέλκυση νέων οδηγών και πιο συγκεκριμένα, αρκετά νέων (ηλιακά) οδηγών.
Με βάση τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας, το 20% των νέων ηλικίας από 15 – 24 ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο (267 εκ. περίπου), δεν συμμετέχουν σε κάποια μορφή εκπαίδευσης, μορφωτικής διαδικασίας ή εργασίας. Παράλληλα, το 21% των θέσεων εργασίας για επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών και το 19% των θέσεων στα λεωφορεία αντίστοιχα, παραμένει κενό…
Για τον λόγο αυτό, η IRU καλεί στις κυβερνήσεις να μειώσουν το κατώτατο όριο ηλικίας για τους επαγγελματίες οδηγούς στα 18 έτη σε όλους τους τομείς (φορτηγά ή λεωφορεία) καθώ το συγκεκριμένο μέτρο θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική μείωση του προβλήματος της έλλειψης οδηγών σε μακροπρόθεσμη βάση ενώ την ίδια στιγμή, θα απέφερε σημαντικά οφέλη και στην καταπολέμηση της ανεργίας σε αυτές τις ηλικίες.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε φυσικά πως τα κατώτατα όρια ηλικίας για τους επαγγελματίες οδηγούς ποικίλουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων χωρών της ΕΕ καθώς, αν και τα 18 έτη είναι ήδη το όριο π.χ. για τη Μέση Ανατολή και αρκετές χώρες – μέλη της ΕΕ, σε πολλές άλλες το όριο είναι τα 21 έτη ενώ σε χώρες όπως π.χ. η Κίνα και η Τουρκία, το κατώτατο όριο ηλικίας για τους επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων ανέρχεται στα 26 έτη. Παράλληλα, σε όλες σχεδόν τις χώρες – μέλη της ΕΕ, υπάρχουν πολλαπλές ειδικές διαβαθμίσεις και κριτήρια σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένας επαγγελματίας οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου που σχετίζονται π.χ. με το αν ο τύπος των μεταφορών αφορά σε αστικά, περιφερειακά, εθνικά ή διεθνή δρομολόγια.
Την ίδια στιγμή, το ποσοστό ανεργίας στους νέους αγγίζει ακόμη και το 30% σε διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, αξίζει να αναφέρουμε πως στις ΗΠΑ, οι ελλείψεις σε επαγγελματίες οδηγούς ανέρχονται στις 60.000 θέσεις εργασίας και το νούμερο αυτό αναμένεται να έχει διπλασιαστεί μέσα στην ερχόμενη δεκαετία. Αντίστοιχα, με βάση τα στοιχεία της IRU, η αγορά της Νοτίου Αφρικής απαιτεί 15.000 νέους επαγγελματίες οδηγούς σε ετήσια βάση, μια ζήτηση που ωστόσο είναι αδύνατον να καλυφθεί! Την ίδια στιγμή, ο μέσος όρος ηλικίας των οδηγών φορτηγών ανέρχεται σε αρκετές περιοχές του πλανήτη στα 55 έτη…
Ωστόσο, μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που επηρεάζουν την επιλογή ηλικιακά νέων οδηγών σε όλους τους τύπους των οδικών μεταφορών είναι η ασφάλεια και είναι ευκόλως κατανοητό πως η χρησιμοποίηση ηλικιακά –πολύ- νέων οδηγών να εμπεριέχει ένα μεγάλο ρίσκο σε αυτόν τον τομέα.
Ωστόσο, η σωστή και αυστηρή εκπαίδευση τους προτού εισέλθουν στο επάγγελμα του οδηγού, είναι η κατάλληλη μέθοδος για να διασφαλιστεί και το μέγιστο δυνατό επίπεδο της οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, σε συνδυασμό με τις αλματώδεις εξελίξεις σε ότι αφορά στα συστήματα υποβοήθησης του έργου του οδηγού που προσφέρουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες.
Μάλιστα, με βάση τα σχετικά στατιστικά στοιχεία της IRU, σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων σε χώρες όπου το κατώτατο όριο ηλικίας για τους επαγγελματίες οδηγούς είναι τα 21 έτη, είναι υψηλότερο σε σχέση με των χωρών που το αντίστοιχο όριο είναι τα 18 έτη…
 

Advertisement