Το πρόβλημα της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών αναμένεται να αυξηθεί από το 23% για το 2019 στο 36% για το 2020 (θέσεις εργασίας που δεν καλύπτονται).

Εντείνεται το πρόβλημα της έλλειψης οδηγών στην ΕΕ

Με βάση τη σχετική έρευνα της IRU, το πρόβλημα της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών μέσα στο 2020 αναμένεται να ενταθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κατά 13% μεσοσταθμικά.

 
Η σχετική έρευνα που η IRU διεξάγει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με τη συμμετοχή μεταφορικών εταιρειών, οδηγών κ.ά., αποτυπώνει με τον πιο έκδηλο τρόπο το οξύτατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οδικές μεταφορές όλων των τύπων (εμπορευματικές και επιβατικές) δεδομένου ότι, η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών αναμένεται να αυξηθεί από το 23% για το 2019 στο 36% για το 2020!
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των αγορών της Πολωνίας και της Ρουμανίας, δύο χωρών που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στην Πολωνία αναμένεται οι ελλείψεις σε επαγγελματίες οδηγούς αναμένεται να αυξηθούν από το 22% για το 2019 στο 37% για το 2020 ενώ αντίστοιχα, στη Ρουμανία από το 50% για το 2019, αναμένεται να αυξηθεί στο 62% για το 2020!
 
Η απουσία γυναικών επιδεινώνει σημαντικά το πρόβλημα
Τόσο η Πολωνία όσο και η Ρουμανία εμφανίζουν από τα χαμηλότερα ποσοστά σε ότι αφορά στη συμμετοχή των γυναικών στον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών με τους βασικότερους λόγους να αποτελούν οι δύσκολες συνθήκες εργασίας, η έλλειψη ασφαλών σημείων ξεκούρασης και φυσικά, τα μεγάλα διαστήματα που πολλές φορές οι επαγγελματίες οδηγοί περνούν μακριά από την έδρα (σπίτι) τους.
Σε ότι αφορά στους νέους οδηγούς, μόλις το 11% των επαγγελματιών οδηγών στην Πολωνία έχουν ηλικία μικρότερη των 25 ετών ενώ, στη Ρουμανία ο μέσος όρος των επαγγελματιών οδηγών ανέρχεται στα 41 έτη.
Παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά είναι ουσιαστικά καλύτερα από τους αντίστοιχους μέσους όρους της ΕΕ (το 7% είναι ηλικίας κάτω των 25 ετών ενώ ο μέσος όρος ηλικίας ορίζεται στα 45 έτη), επιβάλλεται να βρεθούν άμεσα λύσεις και κίνητρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
 
Λύσεις και μέτρα που προτείνει η IRU
Μεταξύ των βασικότερων δράσεων και πρωτοβουλιών που επιβάλλεται να τεθούν σε ισχύ προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η IRU (Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών) προτείνει τα ακόλουθα:
  • Μείωση της ελάχιστης ηλικίας που απαιτείται για να μπορεί κάποιος να γίνει επαγγελματίας οδηγός
  • Ανάπτυξη ενός κοινού Καταστατικού Χάρτη σε συνεργασία με Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Φορτωτών (European Shippers Council) προκειμένου να βελτιωθεί η αντιμετώπιση των οδηγών στα σημεία παράδοσης
  • Χρηματοδότηση και δημιουργία περισσότερων νέων και ασφαλέστερων σημείων στάθμευσης για επαγγελματικά οχήματα σε πανευρωπαϊκό επιπεδο.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε πως ήδη η IRU έχει να επιδείξει σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες αντιμετώπισης της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών, όπως η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 60 εκ. ευρώ από την ΕΕ για την ανάπτυξη του προγράμματος «SSTPAs» (Safe & Secure Truck Parking Areas) ή η πρωτοβουλία «Women in Transport Talks» που στόχο έχει να ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να εισέλθουν στο επάγγελμα του οδηγού.
 
 

 

ΔΙΕΘΝΗ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ