Leasing-Μισθώματα Βαρέα Επαγγελματικά
Μηχανή Αναζήτησης
Φόρτωση φορτίου: Οι σωστές οδηγίες τοποθέτησης για maximum ασφάλεια!
Φόρτωση φορτίου: Οι σωστές οδηγίες τοποθέτησης για maximum ασφάλεια!
  • Φόρτωση φορτίου: Οι σωστές οδηγίες τοποθέτησης για maximum ασφάλεια!
  • Φόρτωση φορτίου: Οι σωστές οδηγίες τοποθέτησης για maximum ασφάλεια!

Φόρτωση φορτίου: Οι σωστές οδηγίες τοποθέτησης για maximum ασφάλεια!

3.338 Επισκέψεις στο άρθρο (30/5/2024)

-Κατάλληλα για μεταφορές τα μονά, τα τριαξονικά, τα συρόμενα και τα επικαθήμενα οχήματα
-Όγκος, διαστάσεις, βάρος και είδος καθορίζουν τα δεδομένα του φορτίου
-Πώς να τοποθετήσω σωστά το φορτίο; Προσοχή σε τροχούς & άξονα διεύθυνσης
-Υλικά ασφάλισης του φορτίου (αλυσίδες, συρματόσχοινα, ταινίες κ.α.)
-Τρόποι ασφάλισης του φορτίου: σύσφιξη στο πάτωμα ή χρήση υλικών για δέσιμο

ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Είναι δεδομένο πως κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ενός φορτίου μέσω οχήματος, θα προκύψουν αναμενόμενοι ή και αστάθμητοι παράγοντες που θα επηρεάσουν τόσο το όχημα όσο και το φορτίο. Τέτοιοι παράγοντες είναι η επιτάχυνση και η επιβράδυνση του οχήματος, το κακό οδόστρωμα (βλ. λακκούβες κλπ.), η κυκλοφοριακή συμφόρηση σε ανηφορικό ή σε κατηφορικό δρόμο, οι απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, οι αλλεπάλληλες στροφές κ.ο.κ.
Συνεπώς, τα δεδομένα που εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη αφορούν στην επιλογή του κατάλληλου οχήματος για τη μεταφορά που θέλουμε, η τοποθέτηση του φορτίου με σωστό τρόπο πάνω στο όχημα και τα κατάλληλα μέτρα και μέσα που θα επιστρατευτούν ώστε να ασφαλιστεί σωστά το φορτίο.
 

Κατάλληλα για μεταφορές τα μονά, τα τριαξονικά, τα συρόμενα και τα επικαθήμενα οχήματα

Για τη μεταφορά ενός φορτίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικού τύπου οχήματα ανάλογα πάντοτε με τις ανάγκες.
Έτσι έχουμε τα μονά οχήματα που διαθέτουν μόνο έναν άξονα – σε κάθε πλευρά του οχήματος- στο πίσω μέρος, τα τριαξονικά που διαθέτουν από δυο άξονες δεξιά και αριστερά στο πίσω μέρος, τα συρόμενα (που μπορεί να είναι μονά ή τριαξονικά) και σέρνουν μια ακόμα καρότσα πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο το φορτίο και τα επικαθήμενα όπου η καρότσα είναι ανεξάρτητη κανονικά από τον τράκτορα αλλά τοποθετείται πάνω σε αυτόν.
Συνακόλουθα αντικρίζουμε διαφορετικές κατηγορίες και στα οχήματα.
Για αρχή, έχουμε τα φορτηγά μεταφορών τα οποία διακρίνονται στα containers (εμπορευματοκιβώτια) και σε εκείνα που χρησιμοποιούν μουσαμά κουρτίνα (με παραπέτο ή χωρίς).
Μετά υπάρχουν τα mega trailer οχήματα, με την πλατφόρμα που μεταφέρει το φορτίο να απέχει μόλις 80 εκατοστά από το έδαφος και τα οποία βγαίνουν αποκλειστικά με κουρτίνα, εξυπηρετώντας μεταφορές με μεγάλο όγκο.
Και από εκεί και πέρα, έχουμε τις μπετονιέρες (για κατασκευές κυρίως), τα ανατρεπόμενα οχήματα με την πλατφόρμα μεταφοράς του φορτίου η οποία ανορθώνεται δημιουργώντας γωνία, τα βυτιοφόρα καυσίμων, τα βυτία υγρών τροφίμων (π.χ. γάλα) που μοιράζουν ισομερώς το βάρος σε ξεχωριστά τμήματα, τα αυτοκίνητα κλειστού τύπου με σταθερό θάλαμο για μεταφορές & μετακομίσεις, αλλά και τα ψυγεία που χωρίζονται σε αυτά της μεταφοράς κρεάτων και σε εκείνα της μεταφοράς φρούτων.      
 

Όγκος, διαστάσεις, βάρος και είδος καθορίζουν τα δεδομένα του φορτίου

Για να επιλέξουμε το κατάλληλο όχημα για το φορτίο που θα μεταφερθεί, τα βασικά κριτήρια που πρέπει να αξιολογήσουμε είναι ο όγκος, οι διαστάσεις, το βάρος και το είδος του τελευταίου. Και αν για τα τρία πρώτα τα δεδομένα τους είναι κατανοητά, σε ό,τι έχει να κάνει με το είδος υπάρχουν διάφορες παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η σύστασή του, ο βαθμός επιρροής του από τυχόν απρόβλεπτα καιρικά ή φυσικά φαινόμενα, οι ενδεχόμενες αλλαγές στη «συμπεριφορά» του κατά τη διάρκεια της διαδρομής (π.χ. αν μεταφέρονται άλογα και τρομάξουν με κάτι) κλπ.
Για όλα τα παραπάνω, συνεπώς, οι προδιαγραφές δίνονται από την κατασκευάστρια εταιρεία, ενώ παράλληλα συνοδεύονται και από τις αντίστοιχες οδηγίες για το σημείο της τοποθέτησής του, αλλά και για τον τρόπο που θα προσδεθεί. Αντίστοιχα, λοιπόν, καταλαβαίνουμε αν το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη δουλειά διαθέτει πλατφόρμα και χώρο κατάλληλα για το φορτίο.
 

Πώς να τοποθετήσω σωστά το φορτίο; Προσοχή σε τροχούς & άξονα διεύθυνσης

Για να είμαστε σίγουροι πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους απαράβατους κανόνες όπως:
-Κατά προτίμηση όλη η επιφάνεια φόρτωσης του οχήματος πρέπει να καλύπτεται, δίχως να μένουν κενά ανάμεσα στα προϊόντα.
-Το κέντρο βάρους του φορτίου πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο χαμηλά και να μην έχει τοποθετηθεί μονόπλευρα. Κατ΄αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μεγαλύτερη σταθερότητα σε επιταχύνσεις, απότομες στροφές, φρεναρίσματα κλπ. Κατά συνέπεια, φορτώνουμε δίνοντας έμφαση στο πλάτος και όχι στο ύψος.  
-Απαραίτητο κρίνεται να πραγματοποιούνται συχνοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ιδίως αν έχουμε έρθει σε επαφή με κακό οδόστρωμα ή με αντίξοες συνθήκες (π.χ. απότομη στροφή). Ο οδηγός, άλλωστε, οφείλει σε πρώτη φάση να επιθεωρήσει το φορτίο ύστερα από τα πρώτα 30 χλμ. της διαδρομής.   
-Το μεικτό βάρος του οχήματος πρέπει να είναι κατανεμημένο ισομερώς πάνω στους τροχούς. Που σημαίνει πως αν μετακινηθεί κάτι σε ένα σημείο της διαδρομής, τότε πρέπει να εξισορροπήσουμε το βάρος. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος που αντιστοιχεί σε κάθε άξονα δεν πρέπει να ξεπερνιέται.
-Στόχος είναι η τοποθέτηση του φορτίου να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει το μικρότερο δυνατό ύψος φόρτωσης.   
-Αποφεύγουμε να τοποθετήσουμε το φορτίο είτε πολύ μπροστά είτε πολύ πίσω. Δεν πρέπει να επιβαρύνουμε ούτε τον άξονα διεύθυνσης ούτε τους τροχούς.
-Για να θεωρηθεί σωστά στερεωμένο ένα φορτίο, πρέπει να βρίσκεται σε θέση να αντέξει μια δύναμη: ίση με το 80 % του βάρους του προς τα μπρος, ίση με το 20 % του βάρους του κατακόρυφα, ίση με το 50 % του βάρους του προς τα πίσω και προς τα πλάγια.
-Προσοχή στα άμορφα υλικά (π.χ. χώμα) γιατί μπορούν να μετακινηθούν μέσα στο χώρο ή ακόμα και να υποστούν διαρροές, επηρεάζοντας έτσι τη σταθερότητα. Καλό είναι να σκεπάζονται ή να καλύπτονται με τέτοιο τρόπο που να μην υπάρχει κίνδυνος να «δραπετεύσουν».
-Τα πλαϊνά και πίσω μέρη της καρότσας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορές. Επίσης το ύψος τους πρέπει να είναι τέτοιο που να μην επιτρέπει να προεξέχει το φορτίο, με κίνδυνο να πέσει ή να υπερχειλίσει. Καλυμμένη επίσης πρέπει να είναι και η κορυφή του οχήματος, ενώ η χρήση διχτυού ή υφάσματος είναι μια προληπτική λύση για να αποφευχθούν τυχόν απρόοπτα.
 

Υλικά ασφάλισης του φορτίου (αλυσίδες, συρματόσχοινα, ταινίες κ.α.)

Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε αλυσίδες που αποτελούνται από δυο γάντζους στα άκρα τους, σχοινιά,  δέστρες, συρματόσχοινα, πλαστικό φιλμ, ταινίες πλαστικές ή μεταλλικές και λάστιχα.
Ας τα δούμε όμως ένα-ένα…
Τα σχοινιά δε συστήνονται για φορτία με μεγάλο βάρος, δεδομένου πως φθείρονται, ενώ οι αλυσίδες με γάντζους είθισται να μπορούν να αντέξουν μέχρι και 4 τόνους. Αντίστοιχα, οι δέστρες (αποτελούμενες από ιμάντες, εντατήρες και εξαρτήματα) συνηθέστερα έχουν πλάτος 5 εκατοστών και συγκρατούν τουλάχιστον 2 τόνους, τα συρματόσχοινα εφαρμόζονται για κάθετη σύσφιξη φορτίων, το πλαστικό φιλμ ενδείκνυται για μεμονωμένη χρήση σε φορτία που αποτελούνται από μπόλικα μικρά αντικείμενα αλλά όχι και για περιπτώσεις με αιχμηρό ή βαρύ περιεχόμενο, οι πλαστικές ή μεταλλικές ταινίες (τσέρκια) χρησιμοποιούνται για τη στερέωση φορτίων πάνω σε παλέτες ή στις βάσεις εμπορευματοκιβωτίων αφού αντέχουν φορτία με μεγάλο βάρος, ενώ τα λάστιχα (επίσης με γάντζους στις άκρες) είναι για πιο ελαφριά φορτία.
 

Τρόποι ασφάλισης του φορτίου: σύσφιξη στο πάτωμα ή χρήση υλικών για δέσιμο

Από εκεί και πέρα, το φορτίο μπορεί να ασφαλιστεί είτε άμεσα είτε έμμεσα. Στην πρώτη περίπτωση θα επιδιώξουμε την ακινητοποίηση και τον εγκιβωτισμό του φορτίου. Αυτό σημαίνει πως το φορτίο μπορεί να είναι έτσι τοποθετημένο που να χωρά ίσα-ίσα στην καρότσα ή να χρησιμοποιηθούν κάποια από τα παραπάνω υλικά (δεμένα με κάποιο ή κάποια σημεία της καρότσας) ώστε να μη μετακινείται.
Στη δεύτερη περίπτωση το φορτίο συσφίγγεται πάνω στο πάτωμα της καρότσας, με αποτέλεσμα η τριβή να γίνεται σύμμαχός μας εμποδίζοντας τυχόν αποκλίσεις.
 

προϊοντα αυτοκινητου - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ

  • TROUPOS HEAVY HAULAGE

    TROUPOS HEAVY HAULAGE

    Η εταιρεία TROUPOS HEAVY HAULAGE είναι μία μεταφορική εταιρία με εξειδίκευση στην μεταφορά βαρέων φορτίων, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής.
     210 5575525 Περισσότερα