Αλλαγές στην μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Σε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων προχωρά η Πολιτεία με βάση την ενσωμάτων πολλαπλών Κοινοτικών Οδηγιών.

 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο φύλλο Β 2755, της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που δημοσιεύθηκε στις 3 Ιουλίου 2019, η ελληνική νομοθεσία προχωρά σε προσαρμογή των διατάξεων της με βάση της Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Αναλυτικά την σχετική απόφαση μπορείτε να βρείτε εδώ…

 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ