Με τη νέα ΚΥΑ του υπουργείου Υποδομών, θεσμοθετούνται για πρώτη φορά οι προδιαγραφές για τα σημεία φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα μπαίνει στην «πρίζα»

Μέσω της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε, θεσμοθετούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι προδιαγραφές για τα σημεία φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Διαβάστε περισσότερα…

 
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 42863/438 με τίτλο «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκους του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων», η Πολιτεία επιχειρεί να θέσει τις βάσεις για την επέκταση της ηλεκτροκίνησης στην ελληνική αγορά.
Παράλληλα καθορίζονται νέες τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς, στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την «Ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων». Ταυτόχρονα, απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης της εγκατάστασης των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων».
Στην σχετική ΚΥΑ προβλέπεται μεταξύ άλλων και η δημιουργία «Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπου θα καταγράφονται και οι απαιτούμενες πληροφορίες (Ηλεκτρονικό Μητρώο) για τις υποδομές φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων.
Το εν λόγω ηλεκτρονικό μητρώο θα είναι διαλειτουργικό με τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά μητρώα των κρατών – μελών της ΕΕ και μέσω της σχετικής πλατφόρμας θα παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης των πολιτών όλων των ευρωπαϊκών χωρών, για τη διαθεσιμότητα των σημείων φόρτισης σε κάθε γεωγραφική περιοχή, καθώς και τεχνικές (χρόνος φόρτισης κ.ά.) ή εμπορικές (κόστος ενέργειας) πληροφορίες σχετικά με το κάθε σημείο φόρτισης.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του διαλειτουργικού αυτού μητρώου, είναι σε εξέλιξη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Data Collection», όπου συμμετέχει και η χώρα μας εκπροσωπούμενη από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο την ενιαία κωδικοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων, όλων των ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία θα παρέχουν πληροφόρηση για τα σημεία φόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ