Οι πρωταθλητές του τελευταίου χιλιομέτρου

Η κορυφαία από πλευράς διαστάσεων και μεταφορικών δυνατοτήτων, κατηγορία ελαφρών επαγγελματικών, τα Μεγάλα Vans, προσφέρουν τη δυνατότητα μεταφοράς έως και πέντε ευρωπαλετών στο εσωτερικό τους.

Το «τελευταίο χιλιόμετρο» της εφοδιαστικής αλυσίδας αφορά στις μεταφορές προϊόντων έως το… ράφι ή ακόμη και την πόρτα του τελικού καταναλωτή. Προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατόν, μια από τις πλέον ενδεδειγμένες επιλογές οχημάτων είναι τα Μεγάλα Vans τα οποία, με μήκος αμαξώματός από 4,9 – 7,5μ., είναι σε θέση να προσφέρουν ωφέλιμο χώρο φόρτωσης με μήκος έως 5,12μ. και όγκο έως και 19,6 κ.μ. (!) επιτρέποντας τη μεταφορά φορτίων βάρους έως και 4,0t. 
Παράλληλα, δεδομένου ότι προσφέρονται σε εκδόσεις με μεικτό βάρος από 2,6 – 7,0t., τους επιτρέπει να κινούνται άνετα εντός της πόλης, με αξιοθαύμαστη, για τον όγκο τους, ευελιξία, προσφέροντας εξαιρετικά επίπεδα άνεσης – ασφάλειας στον οδηγό, ακόμη και σε πολύωρα δρομολόγια. 
Στις σελίδες που ακολουθούν, σας παρουσιάζουμε τον μέγιστο ωφέλιμο όγκο φόρτωσης, τεσσάρων πρωταγωνιστών της κατηγορίας και στην ελληνική αγορά.