Μεταφορά βαρέων ή ειδικών φορτίων!

13229 Επισκέψεις στο άρθρο

Κάθε επιχείρηση έχει περιοδικές, μόνιμες ή έκτακτες ανάγκες μεταφοράς εξοπλισμού, προμηθειών ή εμπορευμάτων. Πολλές φορές αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει από μία «απλή» μεταφορική.

 
Επίσης πολλές φορές ο όγκος ή το είδος των φορτίων απαιτούν ειδικές γνώσεις, ειδικές συμπεριφορές. Η γνώση, η καλή εκπαίδευση και η τυποποίηση κάποιων διαδικασιών ασφαλείας προστατεύει φορτίο μα –κυρίως- και εργαζόμενους.

Ας δούμε μερικές βασικές οδηγίες εργασίας που δίνουν Experts της αγοράς (και ιδιαίτερα Experts των ειδικών μεταφορικών).

1. Οι εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης καθώς και τα κινούμενα φορτία ξεκινούν μόνο αφού δοθούν οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή αυτών των εργασιών.

2. Ο χειρισμός πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου για το προϊόν που διακινείται.

3. Οι εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης πρέπει κατά κανόνα να εκτελούνται με μηχανοκίνητο τρόπο: χρησιμοποιώντας γερανούς, φορτωτές και μηχανοποίηση μικρής κλίμακας. Μια μηχανοποιημένη μέθοδος φόρτωσης και εκφόρτωσης είναι υποχρεωτική για εμπορεύματα με βάρος άνω των 50 kg, καθώς και για ανύψωση εμπορευμάτων σε ύψος μεγαλύτερο από 3 μέτρα.

4. Τα υλικά μπορούν να μεταφερθούν σε φορείο μόνο κατά μήκος μιας οριζόντιας διαδρομής (όχι σε σκάλες και βαθμίδες) και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 50 μέτρα.

5. Το ανώτατο όριο για τη χειρωνακτική μεταφορά φορτίου σε επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια ανά άτομο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα: 16 kg - για τους έφηβους, 50 kg - για άνδρες (άνω των 18 ετών).

6. Φόρτωση, εκφόρτωση και μετακίνηση επιθετικών υγρών, αλκαλικά οξέα διαφόρων τοξικών ουσιών πρέπει να διεξάγονται προσεκτικά, με προστατευτική ενδυμασία. Πριν ξεκινήσει μια τέτοια εργασία, θα πρέπει να υπάρχει προετοιμασία και νερό, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο για το πλύσιμο της καμένης περιοχής του σώματος.

7. Η φόρτωση και η εκφόρτωση φιαλών πρέπει να γίνεται μόνο με το χέρι.

8. Απαγορεύεται η μεταφορά όξινων φιαλών στην πλάτη ή στους ώμους.

9. Εάν μία φιάλη σπάσει τυχαία ή χυθεί, είναι απαραίτητο να εξουδετερωθούν αυτές οι ουσίες. Ο χώρος εμφιάλωσης πρέπει να ψεκάζεται με άμμο ή τέφρα και να συλλέγεται προσεκτικά με ένα φτυάρι σε ειδικό δοχείο.

10. Για να μετακινηθούν κύλινδροι με συμπιεσμένο και υγροποιημένο αέριο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικά φορεία.

11. Οι κύλινδροι γεμισμένοι με αέριο πρέπει να μεταφέρονται με μεταφορά με ελατήριο, ενώ οι κύλινδροι πρέπει να στοιβάζονται οριζόντια, με βαλβίδες μονής κατεύθυνσης και με παρεμβύσματα μεταξύ των κυλίνδρων. Ως παρεμβύσματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύλινα τεμάχια με αποσυνδεδεμένες υποδοχές για κυλίνδρους, δακτυλίους ή ελαστικούς δακτυλίους με πάχος τουλάχιστον 25 mm (δύο δακτυλίους ανά κύλινδρο) ή άλλα παρεμβύσματα που προστατεύουν τους κυλίνδρους από το χτύπημα μεταξύ τους.

12. Κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση των κυλίνδρων, ο κινητήρας του οχήματος πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.  

13. Η φόρτωση και εκφόρτωση των κυλίνδρων με συμπιεσμένο και υγροποιημένο αέριο πρέπει να πραγματοποιείται με το χέρι. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με αυτό το έργο πρέπει να είναι σε ρούχα και γάντια που είναι καθαρά από πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα.

14. Οι τυποποιημένοι κύλινδροι με χωρητικότητα άνω των 12 λίτρων πρέπει να μεταφέρονται με βιδωτά καπάκια. Οι κύλινδροι φόρτωσης και εκφόρτωσης σερβίρονται με καπάκια επάνω.

15. Κατά τη μεταφορά των κυλίνδρων με τοξικά και εύφλεκτα αέρια, πρέπει να τοποθετούνται βύσματα στα πλευρικά εξαρτήματα των βαλβίδων.

16. Κατά την κοινή μεταφορά κυλίνδρων με οξυγόνο και καύσιμα αέρια, η ποσότητα οξυγόνου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο, αλλά με ένα καύσιμο αέριο.

17. Το καλοκαίρι, τα δοχεία κατά τη μεταφορά πρέπει να προστατεύονται από το φως του ήλιου.

18. Κατά τη μεταφορά των κυλίνδρων, ο εργαζόμενος που συνοδεύει το φορτίο πρέπει να σταματάει περιοδικά τη μηχανή στο δρόμο και να ελέγχει ότι οι φιάλες είναι σταθερά στερεωμένες και ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Σε περίπτωση ανίχνευσης δυσλειτουργίας κυλίνδρου, είναι απαραίτητο να απομακρύνετε το αυτοκίνητο από τον αυτοκινητόδρομο σε απόσταση τουλάχιστον 100 μ. Και να ξεφορτώσετε τον ελαττωματικό κύλινδρο, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας. Μην ρίχνετε τον κύλινδρο από τα οχήματα.

 

προϊοντα αυτοκινητου - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ