Πάμε χώμα;

Αναλύουμε και συγκρίνουμε τις εκτός δρόμου ικανότητες όλων των εκπροσώπων της κατηγορίας των Pick-Up… ψάχνοντας για τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους.

 
H κίνηση εκτός δρόμου, είτε αυτή αφορά σε διαδρομές με ήπιο χωματόδρομο, είτε σε… exteme καταστάσεις σε περιοχές που απλώς δεν περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη μιας περιοχής, εμφανίζει σημαντικές ιδιαιτερότητες και απαιτεί την μέγιστη εγρήγορση του οδηγού σε όλες τις φάσεις.
Πέραν των βασικών παραδοχών που αφορούν στην συμπεριφορά του οδηγού ως προς την αντιμετώπιση διάφορων δύσκολων καταστάσεων όπως π.χ. η προσπέλαση «νεροφαγωμάτων», η διάσχιση ενός ποταμού ή η κίνηση σε σημεία με έντονη κλίση (ακόμη και πλευρική), τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν σημαντικά, ανεξάρτητα από τις δυνατότητες ή την εμπειρία αυτού που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι. Προκειμένου να είναι σε θέση να κινηθεί με ασφάλεια (πρωτίστως) και άνεση (δευτερευόντως) σε μια εκτός δρόμου διαδρομή, ένα όχημα επιβάλλεται να διαθέτει ορισμένα –συγκεκριμένα- χαρακτηριστικά. Σημαντικότερο εξ αυτών είναι φυσικά η δυνατότητα μετάδοσης της κίνησης σε όλους τους τροχούς με επιπλέον στοιχεία τον υποπολλαπλασιασμό των σχέσεων στο κιβώτιο ταχυτήτων (κοντές) για προφανείς λόγους, αλλά και η αυξημένη απόσταση του αμαξώματος του από έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται πως το όχημα δεν θα… ακουμπήσει σε διάφορες εδαφικές ανωμαλίες κατά την κίνηση του πάνω ή δίπλα από αυτές, με αποτέλεσμα φθορές ή ακόμη και σημαντικές βλάβες στα μηχανικά του μέρη.
Πέραν αυτού, μεγάλο ρόλο στις εκτός δρόμου ικανότητες του οχήματος διαδραματίζουν οι λεγόμενες «γωνίες» του αμαξώματος (πρόσπτωση ή προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής ή αποχώρησης) που σχετίζονται επίσης με την δυνατότητα διέλευσης του οχήματος πάνω από έντονες εδαφικές ανωμαλίες.
Σε όλα τα παραπάνω αξίζει επίσης να προσθέσουμε το πόσο βαθιά μπορεί να βυθιστεί ένα όχημα σε κάποιο υδάτινο εμπόδιο (π.χ. ποτάμι) διατηρώντας τη δυνατότητα του κινητήρα του να λειτουργεί, την διαδρομή των αναρτήσεων, την ακαμψία του πλαισίου του κ.ο.κ.

Pick-Up: Τα κατΆ εξοχήν εκτός δρόμου ελαφρά επαγγελματικά
Ένας από τους λόγους που η κατηγορία των Pick-Up ήταν ανέκαθεν ιδιαίτερα δημοφιλής στην ελληνική αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων είναι και το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας.
Οι αναμφισβήτητα πολύ καλές εκτός δρόμου ικανότητες των συγκεκριμένων οχημάτων κέρδισαν άμεσα την εμπιστοσύνη των ελλήνων αγροτών σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταφοράς φορτίων ακόμη και άνω του ενός τόνου αλλά και έως και πέντε επιβατών (στις διπλοκάμπινες εκδόσεις τους).
Ποιες είναι όμως οι πραγματικές δυνατότητες των Pick-Up που είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά; Στις σελίδες που ακολουθούν αποκρυπτογραφούμε το συγκεκριμένο ζήτημα, βασισμένοι στα στοιχεία που συγκεντρώσαμε για κάθε ένα μοντέλο ξεχωριστά…

 

 

PICK-UP - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ