Παράταση ισχύος για τις άδειες οδήγησης

Ενημερωθείτε για τα όσα θα ισχύσουν αναφορικά με τις άδειες κυκλοφορίας και τα Π.Ε.Ι. που λήγουν, λόγω της νέας καραντίνας που ισχύει πλέον στην Ελλάδα.

 
Με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλής, παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Π.Ε.Ι. που λήγουν στο διάστημα από 3 – 30 Νοεμβρίου.
Συγκεκριμένα δίνεται τρίμηνη παράταση στην ισχύ των:
  • Αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας που λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος από 3-30/11/2020, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.
  • Αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών με ημερομηνία λήξης εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.
  • Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) με ημερομηνία λήξης εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως τα ιατρικά πιστοποιητικά που απαιτούνται για τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης και έχουν εκδοθεί πριν από την έκδοση της σημερινής εγκυκλίου, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής (έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης) βρίσκεται εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για διάστημα τριών (3) μηνών, μετά το πέρας της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ