Τεχνικό

ΔΙΑΦΟΡΑ
MAN - Πρόγραμμα «CoCar»
«Έξυπνα» φορτηγά από τη ΜΑΝ
Διαβάστηκε από 1439 αναγνώστες
Η ΜΑΝ Nutzfahrzeuge AG με το πρόγραμμα "CoCar" παρουσίασε τα αποτελέσματα των δοκιμών νέων-πειραματικών συστημάτων, που αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μελλοντικών "έξυπνων" φορτηγών.
Το πρόγραμμα «CoCar» περιλαμβάνεται στο ερευνητικό πρόγραμμα A.K.T.I.V., το οποίο εξετάζει νέους τρόπους αντιμετώπισης διαφόρων επικίνδυνων καταστάσεων, που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οδηγός.
Η MAN και οι συνεργάτες της στο ερευνητικό πρόγραμμα "CoCar", που διήρκεσε 2,5 χρόνια, παρουσίασαν τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από την πιλοτική χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων νέας τεχνολογίας, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στο οδικό δίκτυο και πιο συγκεκριμένα στην καλύτερη διαχείριση περιστατικών, όπου παρατηρούνται "ανωμαλίες" στην εύρυθμη κυκλοφοριακή ροή. Το πρόγραμμα "CoCar" περιλαμβάνεται στο ερευνητικό πρόγραμμα A.K.T.I.V., το οποίο εξετάζει νέους τρόπους αντιμετώπισης διαφόρων επικίνδυνων καταστάσεων, που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οδηγός καθ' οδόν. Στόχος των επιστημόνων είναι η εξεύρεση τρόπων διασφάλισης μιας συνεχούς ροής πληροφοριών προς τον οδηγό αναφορικά με την κατάσταση του δρόμου, τις συνθήκες κίνησης (κυκλοφοριακής ροής), τυχόν απρόοπτα περιστατικά που μπορεί να συναντήσει στη συνέχεια (κάποιο τροχαίο ατύχημα που έχει προκληθεί), κ.ά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός οχήματος το οποίο, τη στιγμή που αναγκάζεται να φρενάρει έντονα εξαιτίας ενός εμποδίου που διακόπτει την κυκλοφορία, ταυτόχρονα ειδοποιεί μέσω ειδικού μηνύματος τα οχήματα που έπονται (και αυτά που διέρχονται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού). Ορισμένα από τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα, των οποίων η λειτουργία εξετάστηκε πιλοτικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος CoCar σε ένα φορτηγό της MAN και σε επιβατικά οχήματα της Daimler και της VW, είναι τα εξής:
Emergency Braking Warning
Τη στιγμή που ένα όχημα αναγκάζεται σε "φρενάρισμα πανικού", μεταδίδει μέσω ενός δικτύου σχετικό μήνυμα στα υπόλοιπα οχήματα, που βρίσκονται πλησίον του και είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία CoCar.
Σύστημα ενημέρωσης ακινητοποίησης
Από τη στιγμή που ένα όχημα σταματήσει εντός της οδού έχοντας ενεργοποιήσει τα φώτα αλάρμ, το σύστημα CoCar αναλαμβάνει να μεταβιβάσει τη θέση του σε όλα τα οχήματα που βρίσκονται πλησίον του, προκειμένου να αποφευχθεί μια πιθανή πρόσκρουση σε αυτό ή έστω να ενημερωθούν οι οδηγοί τους για το ενδεχόμενο επιλογής μιας διαφορετικής πορείας (ιδιαίτερα στην περίπτωση που τα οχήματα βρίσκονται εντός αστικού οδικού δικτύου). Αντίστοιχα μηνύματα μπορούν να εκπέμπονται στην περίπτωση που κάποιο όχημα άμεσης βοήθειας (ασθενοφόρο, περιπολικό, απορριμματοφόρο, κινητό συνεργείο) κινείται στο ίδιο οδικό δίκτυο με αυτά και/ή οι πορείες τους συγκλίνουν.
Σύστημα ενημέρωσης κυκλοφοριακής ροής
Ένα ειδικό δίκτυο λαμβάνει και επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία από τα οχήματα που κινούνται σε ένα συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου και αναλαμβάνει να ενημερώσει όλους τους οδηγούς και των υπολοίπων οχημάτων για την κατάσταση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, για τυχόν προβλήματα στην κυκλοφοριακή ροή, καθώς και να προσφέρει εναλλακτικές διαδρομές σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα. Στόχος όλων των προαναφερθέντων πρωτοβουλιών είναι να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην ευρύτερη επικράτεια της ΕΕ, καθώς ο όγκος των χερσαίων οδικών μεταφορών στους ευρωπαϊκούς δρόμους εκτιμάται πως θα διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια (αύξηση κατά 80% έως το 2025). Την ίδια στιγμή οι ανάγκες για μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων στον κλάδο θα είναι επιβεβλημένες, προκειμένου να περιοριστεί το μεταφορικό κόστος. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί η έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση των δρόμων, οι διεθνείς κατασκευάστριες εταιρείες (όπως η MAN Nutzfahrzeuge AG) στρέφονται στην εξέλιξη όχι μόνο των οχημάτων τους, αλλά και διαφόρων συστημάτων που θα βελτιώσουν γενικότερα τον κλάδο των μεταφορών. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το γεγονός, ότι η γερμανική εταιρεία δαπάνησε περισσότερα από 257 εκ. ευρώ μέσα στο 2008 σε προγράμματα έρευνας και εξέλιξης νέων τεχνολογιών.Advertisement Advertisement