Τεχνικό

ΔΙΑΦΟΡΑ
Volvo Trucks- DME
Σε νέα βιοκαύσιμα επενδύει η VolvoTrucks
Διαβάστηκε από 1312 αναγνώστες
Η Volvo Trucks αναμένεται να συμμετάσχει από το 2010-2012 σε ένα πρόγραμμα της ΕΕ, που στόχο έχει την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων ενός νέου τύπου βιοκαυσίμου, του "διμεθυλαιθέρα" (DME), το οποίο φαντάζει ικανό να αντικαταστήσει κατά το ήμισυ το πετρέλαιο κίνησης έως και το 2030.
Τον Αύγουστο του 2007, η Volvo είχε παρουσιάσει επτά συνολικά φορτηγά, που έκαναν χρήση εναλλακτικών τύπων καυσίμων, σε μια προσπάθεια να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα -και μειονεκτήματα- των διαφόρων τύπων βιοκαυσίμων σε σχέση πάντα με το πετρέλαιο κίνησης.
Ένα εξ αυτών των πρωτότυπων φορτηγών έκανε χρήση ενός νέου τύπου βιοκαυσίμου, του "διμεθυλαιθέρα" (εν συντομία "DME"), το οποίο και επιλέχθηκε για περαιτέρω αξιολόγηση από ένα ερευνητικό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την ΕΕ. Βάσει του συγκεκριμένου προγράμματος, 14 συνολικά πρωτότυπα φορτηγά της Volvo Trucks αναμένεται να δοκιμασθούν πιλοτικά σε διάφορες χρήσεις στις χερσαίες οδικές μεταφορές, προκειμένου να διαπιστωθεί το ενδεχόμενο ευρείας χρήσης του DME ως καύσιμο που θα αντικαταστήσει ακόμα και το 50% της συνολικής κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης έως και το 2030.
Η παραγωγή του DME βασίζεται στη βιομάζα και στην ανακύκλωση του χαρτιού. Ο πολτός του χρησιμοποιημένου χαρτιού (και όχι μόνο) μετατρέπεται σε αέριο και εν συνεχεία η επεξεργασία του υπό πιέσεις της τάξης των μόλις 5 ατμοσφαιρών (bar) παράγει ένα μαύρο υγρό, το οποίο επιδεικνύει υψηλότατη ενεργειακή απόδοση κατά την καύση του σε σχέση με τους υπολοίπους τύπους βιοκαυσίμων, που έχουν μέχρι στιγμής μελετηθεί.
Παράλληλα, σε σχέση με το πετρέλαιο κίνησης, ο διμεθυλαιθέρας εμφανίζει μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως και κατά 95%, καθώς επίσης και μηδενικές εκπομπές μικροσωματιδίων, ενώ αξίζει να σημειώσουμε, πως η χρήση του σε οχήματα παραγωγής είναι εξαιρετικά εύκολη, καθώς απαιτείται μόνο μια τροποποιημένη αντλία ψεκασμού του νέου καυσίμου κατά την τροφοδοσία του κινητήρα.
Καταλήγοντας αξίζει να σημειώσουμε, πως ουσιαστικά ο διμεθυλαιθέρας είναι ένα αέριο που υγροποιείται στη μορφή ενός μαύρου παχύρρευστου υγρού σε πίεση 5 ατμοσφαιρών και είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμο από κάποιο όχημα, όπως το υγραέριο (LPG- Liquified Petroleum Gas). Στην παρούσα φάση το DME χρησιμοποιείται ευρέως ως προωθητικό αέριο σε σπρέι. Παράλληλα, ο διμεθυλαιθέρας μπορεί να εξαχθεί και από την επεξεργασία του φυσικού αερίου, καθώς και από άλλες πηγές βιομάζας. Στη δεύτερη περίπτωση αναφέρεται ως βιο-διμεθυλαιθέρας.Advertisement Advertisement