Κανονικά οι διαδικασίες των ΚΤΕΟ από 15 Ιουλίου

Από την 15η Ιουλίου καταργούνται οι ρυθμίσεις της προγενέστερης εγκυκλίου του υπουργείου Μεταφορών αναφορικά με τις διαδικασίες λειτουργίας των ΚΤΕΟ και του υπολογισμού λήξης των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου.

 
Από την 15η Ιουλίου του 2020 καταργούνται οι διατάξεις της –προηγούμενης- ρύθμισης του υπουργείου Μεταφορών αναφορικά με τον υπολογισμό της ημερομηνίας λήξης των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου.
Συνεπώς, από τότε και στο εξής ο υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης κάθε Δ.Τ.Ε. θα γίνεται με έναρξη την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ