Όσοι καταναλωτές αντιληφθούν φαινόμενα παραπλάνησης στις τιμές καυσίμων, καλούνται να ενημερώσουν σχετικά στην τηλεφωνική γραμμή «1520».

Αντιμετώπισε την αισχροκέρδεια στα καύσιμα

Με αφορμή τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μ. Ανατολή, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρακολουθεί στενά την επίδραση τους στην ελληνική αγορά των καυσίμων, λαμβάνοντας πολλαπλά μέτρα.

 
Μεταξύ αυτών ανακοινώθηκε πως πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων των τιμών μεταξύ των δηλωθεισών στο πληροφορικό σύστημα «FUEL PRICES» και των πραγματικών τιμών αντλίας ενώ, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποιούν κυλιόμενους ελέγχους στην Αττική.
Παράλληλα, ενημερώνονται οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες Ανάπτυξης των Περιφερειών προκειμένου οι μηχανισμοί ελέγχουν να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών.
Την ίδια στιγμή έχει συσταθεί ομάδα για την παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση των διεθνών τιμών ενώ, το τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, επεξεργάζεται καθημερινά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την εξέλιξη των τιμών.
Τέλος, στους καταναλωτές που τυχόν παρατηρήσουν φαινόμενα παραπλάνησης, συστήνεται να απευθυνθούν στη γραμμή «1520» καθώς και στο e-mail: [email protected].


 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ