Αποτελεσματική διαχείριση των μεταφορικών εξόδων!

Εξασφαλίζει εύκολη και αποτελεσματική διαχείριση στις επιχειρήσεις που διαθέτουν στόλο αυτοκινήτων. Coral Pass. H κάρτα καυσίμου της Coral A.E. αφορά ένα πλήρες διαχειριστικό εργαλείο που ήδη χρησιμοποιεί πάνω από το 50% των μεγαλύτερων εταιρειών της ελληνικής αγοράς !

 
Η κάρτα στόλου Coral Pass σχεδιάστηκε με γνώμονα την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διαχείριση με ασφάλεια, ταχύτητα και ευελιξία ενός σημαντικού λειτουργικού κόστους κάθε επιχείρησης, των μεταφορικών εξόδων.


Πρόκειται για ένα πλήρες διαχειριστικό εργαλείο/υπηρεσία στηριζόμενo σε ενιαίο μηχανισμό πληρωμής για όλους τους οδηγούς. Δηλαδή, παρέχει την δυνατότητα κεντρικού ελέγχου για όλες τις δαπάνες, σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Η Coral A.E μετρά πάνω από 50.000 κατόχους καρτών & πάνω από 2.800 εταιρικούς πελάτες.
Αξίζει να σημειωθεί πως:
- τα πολλαπλά οφέλη της χρήσης της Coral Pass, απολαμβάνει ήδη πάνω από το 50% των
   μεγαλύτερων εταιρειώ
ν της ελληνικής αγοράς!
- oι κάρτες είναι αποδεκτές σε περισσότερα από 700 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα!

Τα 8 πλεονεκτήματα της κάρτας στόλου Coral Pass!
 • Αποτελεσματική διαχείριση
 • Ευκολία στις συναλλαγές
 • Ευρύ δίκτυο πρατηρίων ανά την Ελλάδα
 • Επιλογή προϊόντων / υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες του κάθε οχήματος
 • Οριοθέτηση σε αξία ή σε ποσότητα
 • Ασφάλεια με τεχνολογία chip
 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων των συναλλαγών
 • Πίστωση (συμβάλλοντας θετικά και στη ρευστότητα της επιχείρησης)
Οι 5 ευκολίες της και οι πολλές δυνατότητες διαχείρισης που προσφέρει!
 • Aμεση πρόσβαση έκδοσης, απενεργοποίησης κάρτας, οριοθέτησης, αλλαγής στοιχείων
 • Επεξεργασίας στοιχείων βάσει κριτηρίων (οδηγού, οχήματος, κατανάλωσης) και ανά κέντρο κόστους ή τμήματος.
 • Πλήρους εικόνας του κάθε οχήματος, οδηγού κτλ. μέσω της μηνιαίας κίνησης λογαριασμού.
 • Aμεσης, ακριβούς και ασφαλούς μετάδοσης πληροφόρησης μέσω του πρωτοποριακού συστήματος Coral Pass online.
 • Παροχής στατιστικών στοιχείων με σκοπό την καλύτερη μείωση κόστους και κατανάλωσης καυσίμου

 

ΑΓΟΡΑ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Advertisement