Οι εξετάσεις οδηγών φορτηγού και λεωφορείου εξαιρούνται από τα έκτακτα μέτρα του υπουργείου για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Διευκρινήσεις για τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών

Διευκρινήσεις αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν για τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών έδωσε στη δημοσιότητα του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΚΥΑ 4899/6-11-2020 (ΦΕΚ Β) με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού», ο υφυπουργός Μεταφορών, κ. Γ. Κεφαλογιάννης, ανακοίνωσε διευκρινήσεις που αφορούν στη διεξαγωγή των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
Ειδικότερα, αναστέλλεται έως την 30η Νοεμβρίου η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς που αφορά στις μοτοσικλέτες και τα αυτοκίνητα (κατηγορίες AM, A1, A2, A, B & BE) ενώ αντίθετα επιτρέπεται η διενέργεια:
  • Μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων για την απόκτηση άδειας οδήγησης για φορτηγά και λεωφορεία (κατηγορίες C1, C1E, CE, D1, D1E, D & DE).
  • Μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων / επιβατών.
  • Θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων των ως άνω κατηγοριών.
  • Θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση ΠΕΙ.
Η διενέργεια των ανωτέρων, υλοποιείται υπό την προϋπόθεση τήρησης των σχετικών μέτρων και κανόνων που έχουν οριστεί. Επιπροσθέτως, η διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι., υλοποιείται υπό την προϋπόθεση ορισμού ενός υποψηφίου ανά εξεταστική επιτροπή.
Οι απαιτήσεις για τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μ. και μέγιστου αριθμού πέντε εκπαιδευόμενων που ορίζονται, αφορούν στη διενέργεια μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης, μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης ΠΕΙ και θεωρητικών εξετάσεων.